Verwijderen rode beuk op binnenterrein

Rijksvastgoedbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf | 2019 - 2021 | Groningen

Reuzenzwam velt oordeel over rode beuk

Het verwijderen van de aanwezige rode beuk op het binnenterrein van de rechtbank in Groningen vroeg om een specifieke aanpak met specialistische kennis. Een zorgvuldige aanpak die begon met het uitvoeren van een boomtechnisch stabiliteitsonderzoek.

Fase 1: Boomtechnisch stabiliteitsonderzoek

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft idverde Bomendienst een boomtechnisch stabiliteitsonderzoek uitgevoerd bij de rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropuniceae’) aanwezig op het binnenterrein van de rechtbank in Groningen. Naar schatting is deze bijzondere boom 100- 150 jaar oud.

Aanleiding betrof de gesignaleerde reuzenzwam aan de stamvoet van de rode beuk. Dit onderzoek bestond uit een visuele inspectie conform de VTA- methode (de reuzenzwam is met zekerheid vastgesteld bij de stamvoet). Een belangrijk onderdeel van de VTA- methode was de conditiebepaling van de boom. Uit aanvullend onderzoek door middel van de geluidstomograaf is gebleken dat de stamvoet mogelijk ook werd aangetast door de korsthoutskoolzwam. Dit is afbeelding hiernaast te zien door de overgang van (licht) bruin naar groen (van gezond naar aangetast).

Geluidstomograaf beeld stamvoet
Geluidstomograaf beeld stamvoet

Vervolgens is met behulp van de Picus Tree Tonic (elektrische weerstandsmeter) de elektrische weerstand bepaald van de stam. De elektrische weerstand van vochtig hout is namelijk vele malen lager dan van droog hout. Bij aantasting door schimmels heeft hout een hogere vochtigheidsgraad en kan dit gedetecteerd worden door de electrische weerstandsmeter. De conclusie van onze specialisten van is geweest dat er een verhoogde kans op stambreuk en stabiliteit is, door de aantastingen van de reuzen- en mogelijk korsthoutskoolzwam. Op een risicovolle locatie zoals deze is dat niet gewenst.

Fase 2: Aanvraag omgevingsvergunning

Door onze collega’s van idverde Realisatie vestiging Emmen is vervolgens een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vellen van de rode beuk. Gedurende die periode is een tweede onderzoek, een second opinion, aangevraagd. Deze bevestigde onze conclusie waarop de aangevraagde vergunning is verkregen.

Fase 3: Verwijderen rode beuk

Na het verstrijken van het bezwaartermijn volgde de voorbereiding en het daadwerkelijk verwijderen van de rode beuk. Een logistieke en risicovolle operatie in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en Wagenborg Nedlift.

Doordat de rode beuk was ingesloten door de rechtbank en verdere toegang beperkt was voor dit soort werkzaamheden is er een AT 5 torenkraan (van Wagenborg Nedlift) ingezet. Ter voorbereiding hierop is een vergunning bij de gemeente Groningen ingediend, verkeersmaatregelen getroffen , een deel van de rechtbank ontruimd en zijn alle betrokkenen en omwonenden geïnformeerd.

In de zomer van 2020 werd de eerste tak door onze boomspecialisten van de vestiging Emmen, onder toeziend oog van diverse geïnteresseerden, uit de rode beuk gezaagd en weggetakeld. Zonde, maar noodzakelijk. Twee dagen later zijn de werkzaamheden succesvol afgerond.

Het project in beeld

Reuzenzwam bij de stamvoet
Gebruik van torenkraan
Verwijderen van rode beuk
boomstam van de rode beuk

Foto’s : idverde NL en Wagenborg Nedlift.

Marije van der Veen 2
Marije van der Veen

Werkvoorbereider sr., idverde Realisatie

Stel mij een vraag