• Home
  • Roetschorsziekte

Roetschorsziekte

Tom Putman
Tom Putman

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

Roetschorsziekte: boomziekte in opkomst

Roetschorsziekte is een aantasting bij voornamelijk esdoorns, veroorzaakt door de schimmel Cryptostroma corticale. Deze aantasting kan schadelijk zijn voor zowel boom als mens. Eind 19e eeuw is de schimmel ontdekt in Amerika en vanaf 1940 werd het sporadisch aangetroffen in Europa. Na 2000 ontstonden aantastingen op grotere schaal. In Nederland is de eerste aantasting pas in 2013 vastgesteld, maar de afgelopen jaren is de verspreiding sterk toegenomen.

Oorzaken van Roetschorsziekte

Symptomen van roetschorsziekte verschijnen vooral in verzwakte of dode bomen. Uit DNA analyse is gebleken dat de schimmel latent, zonder de gezondheid van de boom te schaden, aanwezig kan zijn in bomen met een goede conditie. Tijdens droogte of juist na een periode met extreme regenval kan de schimmel zich het beste ontwikkelen. Bij een maandelijkse gemiddelde temperatuur boven de 23 graden is het risico op verspreiding het grootst en worden het meeste sporen geproduceerd. Met het veranderende klimaat zien we dan ook steeds meer aantasting door roetschorsziekte.

Kenmerken van Roetschorsziekte

Roetschorsziekte verspreidt zich door de vele ongeslachtelijke sporen die het produceert. Vermoedt wordt dat de schimmel binnendringt in wonden in de bast of in twijgen. Wanneer de schimmel de kans krijgt groeit het juist in het kernhout van de stam of takken. Vanuit daar breidt het zich onder gunstige omstandigheden uit, door de jaarringen heen en groeit door het vaatcambium heen. Onder het kurkcambium begint het vormen van een grote hoeveelheid sporen welke de bast uiteindelijk doen openscheuren. Bij een gevorderde aantasting worden zwarte sporenplaten op de stam zichtbaar, treden verwelkingsverschijnselen op en zal de boom dan ook vrijwel zeker afsterven. Andere symptomen die voor kunnen komen zijn bloedingen en verkleuring van het kernhout.

Roetschorsziekte in beeld

Verwelking van bladeren en achteruitgang conditie
Afgebroken/gesnoeide takken vertonen groene en zwarte verkleuringen van kernhout
Bastscheuren, bloedingen en sporenmassa’s

Maatregelen

De schimmel is niet alleen schadelijk voor bomen. De vele sporen die vrijkomen vormen gezondheidsrisico’s voor personen die veel met de schimmel in contact komen. Er zijn in de literatuur een aantal gevallen bekend van ernstige longklachten door het inademen van de sporen. Bij het werken met bomen die zijn aangetast dienen veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Deze maatregelen staan beschreven in het informatieblad die u hieronder kunt downloaden. Op dit moment kan hout met roetschorsziekte slechts worden aangenomen door een beperkt aantal gecertificeerd afvalverwerkers.

Wat te doen bij het vermoeden van een aantasting

Er zijn veel andere schimmels die hout aantasten en een zwarte verkleuring geven. Bij tekenen van roetschorsziekte is het van belang om vast te stellen of de ziekte daadwerkelijk aanwezig is, zodat personeel dat er mee in aanraking komt op de juiste wijze voorzorgsmaatregelen kan nemen. Experts van idverde Bomendienst kunnen een visuele inspectie uitvoeren, monsters nemen en een diagnose geven onderbouwd met sporenanalyse. Ook leveren wij advies op maat en kunnen onze experts benaderd worden voor vragen over Roetschorsziekte.

heeft u vragen over Roetschorsziekte?

Tom Putman
Tom Putman

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

Informatieblad Roetschorsziekte

Wilt u meer weten over die maatregelen die wij nemen? Download dan ons informatieblad.

Download brochure
Download - Informatieblad Roetschorsziekte

Boomziektekalender

Elk seizoen heeft zijn eigen aandachtspunten. Via de kleurenkaart in de kwartaalkalender ziet u direct op welke boomziekte of -aantasting u alert moet zijn. Elk kwartaal maken wij een update van de kalender en de verschillende boomziekten en -aantastingen.

Duurzaam en efficiënt boombeheer vraagt om een gedegen en planmatige aanpak. idverde Bomendienst is dé specialist voor uw bomen. We staan u actief bij met advies, verzorging en ziektebeheersing. Op alle dagen van het jaar. Dankzij deze kwartaalkalender boomziekten en -aantastingen ziet u in één oogopslag wat wanneer uw aandacht vraagt. Download de kwartaalkalender op onze website.

Boomziektekalender

Wilt u meer weten over boomziekte en -aantastingen in kwartaal 2? Download dan onze kalender.

Download brochure
test test