• Home
  • Blogs
  • ‘Fijn dat er ook in onze buurt aan toekomstgerichte oplossingen wordt gewerkt!’
Blogs
Regenboogbuurt, Almere Buiten. Bij het ontwerp van de Regenboogbuurt zijn alle kleuren van de woningen en de omgeving op elkaar afgestemd. De wijk bestaat uit 27 woonprojecten waar veel gerenommeerde architecten aan hebben meegewerkt. © 6 juli 2016 Marco van Middelkoop/Aerophoto-Schiphol

Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies
T: 0348 507 110

19 november 2019

‘Fijn dat er ook in onze buurt aan toekomstgerichte oplossingen wordt gewerkt!’

Het klimaat verandert onder invloed van verschillende factoren, zoals broeikasgassen en natuurlijke processen. Door de toename van broeikasgassen, vooral koolstofdioxide, neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe. Dit leidt tot extremere weerpatronen, zoals zachte winters en intensieve hittegolven. En als land in een delta krijgt Nederland ook te maken met de stijging van de zeespiegel, hogere rivierafvoeren en bodemdaling als gevolg van oxidatie en inklinking.

Regenboogbuurt op de schop

Als onderdeel van het bouwteam, bestaande uit Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, Arcadis, gemeente Almere en BTL, kom ik regelmatig in de Regenboogbuurt in Almere. Deze buurt, met zo’n 2000 woningen en 5.500 inwoners, is aan groot onderhoud toe. Vooral de bodemdaling vraagt om actie. De bodemdaling wordt aangepakt en verbonden aan andere klimaat adaptieve ambities. Door aan het thema klimaatadaptatie te werken, bouwt de gemeente Almere verder aan haar groene en gezonde stad. Dat doet de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, die met passie werken aan een betere en mooiere leefomgeving. Deze ondernemende geest typeert Almere, een stad van pioniers, met ruimte voor het experiment.

Klimaatadaptatie

In het ontwerp van Almere staat de verbinding tussen stad en natuur centraal. Daardoor is Almere een stad met bijzondere kwaliteiten. Het groen voegt waarde toe aan de identiteit van de stad. Almere heeft twee keer zoveel groen als de gemiddelde 100.000+-stad. Maar als je verder inzoomt, kan de omgeving plaatselijk toch nog versteend zijn. Dat is ook in de Regenboogbuurt het geval. Het groot onderhoud biedt een kans om groen optimaal in te zetten voor het opvangen van piekbuien en het tegengaan van hittestress. Het groen maakt daarmee wezenlijk onderdeel uit van een heel systeem aan maatregelen die we tussen 2018 en 2022 doorvoeren.

De bewoner staat voorop

Bij de maatregelen die worden geïnitieerd, staat de bewoner voorop. In de verschillende fases nodigen we de bewoners o.a. regelmatig uit voor een inloopavond, omdat we hun inbreng ontzettend belangrijk vinden. De bewoners van de Regenboogbuurt moeten er immers leven en de veranderingen adopteren. Zo is in de Hennahof, in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren het project ‘steen eruit, groen erin’ gestart en is bij basisschool Het Spectrum een groen speelplein aangelegd. Daarnaast kunnen de bewoners via het Collectief Groene Daken (RegenboogGroen) hun huidige, grijze dak aanpassen naar een groen dak. Het is mooi om te zien hoe we samen bezig zijn om de Regenboogbuurt groener te maken. Bewoners geven ons vaak terug: ‘Fijn dat er ook in onze buurt aan toekomstgerichte oplossingen wordt gewerkt!’

 

Het project in de Regenboogbuurt laat zien dat klimaatadaptatie in een bestaande wijk heel goed te combineren is met groot onderhoud van de wijk en met de participatie van bewoners. Het bouwteam maakt dat we praktisch en snel kunnen samenwerken. Samen maken we de wijk klimaatadaptief en leefbaar!

 

Bent u benieuwd hoe u de openbare ruimte in uw gemeente klimaatadaptief kunt inrichten? Bezoek ons dan in de Expo in Houten, op 21 november op stand 2.1.12.

Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”