idverde Advies
Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies
T: 06 53 25 00 15

Meer dan alleen maar waterberging

Na een periode van droogte komt altijd weer neerslag. Om voorbereid te zijn op pieksituaties en om water op te slaan voor de komende droge periodes is waterberging van belang. Naast de technische berging van de minimaal vereiste m3’s water kunnen de waterbergingen ook bijdragen aan andere doelstellingen. Bijvoorbeeld verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, verhogen van de biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden.

Waterbergingen hebben ruimte nodig. En ruimte is schaars. Daarom zijn waterbergingen met meerdere functies van grote meerwaarde.

Verhogen van de beleving
Door de landschappelijke inpassing van de waterberging wordt de kwaliteit van het landschap hoger. Daarnaast wordt zowel in drogere als natte periodes voor iedereen zichtbaar dat de waterberging functioneert.

Gebruik
Waterbergingen lenen zich uitstekend om als recreatieve zone in te richten. Bijvoorbeeld met recreatieve paden, voorzieningen om te verblijven of aanleidingen om avontuurlijk te spelen.

Hogere biodiversiteit
Juist door de variatie in natte en droge zones en keuzes in het aan te brengen sortiment van beplantingen en kruiden/grassen wordt een divers milieu gerealiseerd.

Aandachtspunten

Het combineren van functies met een waterberging is kansrijk, maar dan moet het goed uitgedacht en voorbereid worden. Het betrouwbaar functioneren van het watersysteem, en de daarmee samenhangende eisen, staat voorop.  Uit ruime ervaring kennen we enkele belangrijke aandachtspunten in de uitwerking:

  • Opbouw van de bodem en eventuele infiltratievoorzieningen,
  • Beheerbaarheid in droge en natte periodes,
  • Beplantingskeuze/sortiment,
  • [speel]veiligheid.

Door de waterberging integraal met eventuele andere functie te dimensioneren en uit te werken , kunnen risico’s en kansen het beste afgewogen worden.

Voorbeelden

In het afgelopen jaar hebben wij diverse projecten voorbereid en gerealiseerd waarin waterbergingen toegepast zijn. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de technische detaillering. De omgang en sturing van het water, het beplantingsortiment, de groeiplaats inrichting om de beplanting zich te laten ontwikkelen en toe te passen materialen.

Landschappelijke inpassing waterberging Parc Patersven in de gemeente Zundert
In deze parkachtige zone is een waterberging gerealiseerd. Daarnaast zijn allerlei landschappelijke elementen en recreatieve voorzieningen aangebracht. Halfverharde paden met zitbanken, vlonderpaden en brugjes. Er is een divers sortiment aan bes- en vruchtdragend inheems bosplantsoen aangebracht, diverse kruiden ingezaaid en er zijn diverse fruit en notenbomen geplant. De aangrenzende bewoners gebruiken de zone volop en komend jaar worden letterlijk de vruchten ervan geplukt.

Waterbergingen nieuwbouwontwikkeling Veghels Buiten in de gemeente Meierijstad
In deze nieuwbouwontwikkeling wordt de vereiste waterberging divers ingevuld. Een rabattenbos met recreatieve paden en mogelijkheden voor avontuurlijk spelen en een waterberging met poelen en moeraszones. Al deze locaties zijn aangelegd met diverse inheemse beplantingen en kruidachtige vegetaties ten behoeve van de biodiversiteit.

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

T: 06 53 25 00 15
E: dennis.v.heumen@idverde.nl

“Samen met leuke collega’s werken aan uitdagende en gevarieerde projecten!”