Specialistische boomverzorging
Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst
T: 06 20 96 10 80

10 mei 2022

Nazorg

Het klimaat verandert en het besef dat we daar zelf iets aan moeten doen groeit. Bomen lijken in deze maatschappelijke trend af en toe het wondermiddel! Voorkomen van hittestress, afvang van regenwater, vastlegging van CO2 zijn zomaar wat baten van bomen die meer en meer erkend worden. Met name ook in stedelijke gebieden kunnen bomen iets bijdragen aan een beter leefklimaat.

Willen bomen ook daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving dan zijn er twee belangrijke voorwaarden; ten eerste moet een boom aanslaan nadat deze geplant is en ten tweede dient een boom tot volle wasdom te kunnen komen. Bij de eerste voorwaarde hoor ik u denken… ja, dat is logisch! Maar in de praktijk is dat vaak niet zo logisch. Hoeveel bomen kom ik wel niet tegen die het na aanplant niet redden, of zo slecht groeien dat ze na 1 of 2 jaar toch ingeboet moeten worden. Zonde van de investering, jammer van de moeite. Met een gedegen nazorg in de eerste jaren na aanplant is het namelijk prima mogelijk om minimaal 99% van alle bomen goed te laten aanslaan. Een gedegen nazorg houdt in dat er met regelmaat aandacht is voor de boom, de bodemomstandigheden en dat er op tijd en op maat wordt water gegeven. Water is de belangrijkste factor voor hergroei en aanmaak van nieuwe wortels, en nieuwe wortels betekent groei!

En de tweede voorwaarde, een boom dient tot volle wasdom te komen, houdt in dat er voorafgaand aan de aanplant goed wordt nagedacht over de boven- en ondergrondse ruimte die een boom vereist. Pas de boomsoort aan naar de aanwezige ruimte, aan de lokale omstandigheden en richt een groeiplaats in die ervoor kan zorgen dat een boom probleemloos 50, 60, 70 of misschien wel 100 jaar kan groeien!

Alleen dan is er in mijn ogen sprake van duurzame aanplant en kunnen bomen ook daadwerkelijk iets bijdragen aan klimaatadaptatie. Dat vergt visie, investeringsbereidheid en de juiste kennis. En als we dat bundelen zijn we samen tot mooie dingen in staat.

Brochure idverde Bomendienst

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Bomendienst u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_bomen-voor-groener-leven@2x-540x330-c
Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst

T: 06 20 96 10 80
E: marc.lansink@idverde.nl

“Actief zijn over de volle breedte van het vakgebied, van beleid tot verplanten, draagt bij aan een groenere, boomrijke omgeving.”