Spelen
Rozemarijn Weges-Pera
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen, idverde Advies
T: 055 312 40 70

04 mei 2020

#rechtopspelen

Van spelen worden kinderen sterker, socialer en slimmer. Door te spelen kunnen ze beter risico’s inschatten, beter omgaan met tegenslagen, blijven hun ogen langer goed… Kortom, de lijst met voordelen is bijna eindeloos. En als ze dat spelen in een natuurlijke omgeving doen, buiten tussen de bomen en struiken of in een natuurlijk aangelegde speelplek, zijn de effecten nog groter. In 2018 en 2019 zijn veel onderzoeken gepresenteerd die dit onderbouwen.

Tegelijk zijn er in de afgelopen jaren onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat er steeds minder kinderen buiten spelen. Als ik om me heen kijk, zie ik daarvoor een aantal oorzaken.

  1. Kinderen zijn drukker dan ooit met hobby’s, sporten en clubjes.
  2. Kinderen worden erg aangetrokken door de digitale speelmogelijkheden. Tablets, telefoons, spelcomputers hebben voor kinderen een grote aantrekkingskracht.
  3. Ouders zijn bang voor de risico’s van buiten spelen: kinderen worden vies of nat, kunnen vallen, zich pijn doen of gewond raken.
  4. Bovendien zijn ze buiten uit het directe zicht en dus de controle van ouders. Ouders van nu vinden dat moeilijk.

Er is dus een grote tegenstrijdigheid tussen enerzijds de grote voordelen die steeds beter bekend worden en anderzijds de teruglopende kans om hiervan te profiteren. Daarom wil ik graag een lans breken voor de kinderen van 2020: iedereen heeft #rechtopspelen.

blog_rechtopspelen

Scholen kunnen hieraan bijdragen, en doen dat vaak ook, door het schoolplein zo optimaal mogelijk in te richten. Gemeentes kunnen hieraan bijdragen door te zorgen en te borgen dat de mogelijkheden tot buiten spelen in de beleidsstukken voldoende is vastgelegd, bijvoorbeeld door een speelbeleidsplan op te stellen. Ouders kunnen hieraan bijdragen door vertrouwen te hebben in hun kinderen. Kinderen kunnen dit aan, en ze hebben het heel hard nodig. Buiten spelen doet opgroeien!

Rozemarijn Weges-Pera
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen, idverde Advies

T: 055 312 40 70
E: Rozemarijn.Weges-Pera@idverde.nl

“Echte avonturen kun je niet downloaden. Laat alle kinderen buiten spelen. ”