• Home
  • Duurzaamheidscheck

Duurzaamheidscheck

Mieke Latijnhouwers
Mieke Latijnhouwers

Projectleider sr. Planvorming & Strategie , idverde Advies
T: 06 22 16 69 73

Duurzaam bouwen? Check hier het effect van groen!

Onze duurzaamheidscheck heeft als doel om in een vroeg stadium kwaliteiten, ambities en kansen voor de duurzame ontwikkeling van een specifiek terrein of gebied in beeld te brengen. En natuurlijk in het bijzonder met groene maatregelen! Ons advies motiveert uw organisatie en  stakeholders om meer en specifiekere duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de planvorming (voor de ontwerp-, reconstructie-, bouw- of exploitatiefase). Het resultaat is een compacte en beeldende notitie waarin wij onze visie op uw ontwikkeling samenvatten:

  • De bestaande situatie nemen we als basis; de landschappelijke en ecologische kwaliteiten op en rondom het terrein.
  • Effect van de voorgenomen duurzaamheidsambities in uw huidige plan en optimalisatie hiervan door het versterken of uitbreiden van uw (ontwerp)ideeën.
  • Aanvullende kansen door extra (groene) maatregelen voor een beter leefklimaat, meer biodiversiteit of verbeterde water- en energiehuishouding.

Openbare ruimte

Heeft u als gemeentebestuur, woningbouwcorporatie of parkmanager de ambitie om koploper te zijn of tenminste aan te sluiten bij de actuele en urgente duurzaamheidsthema’s? Onze duurzaamheidscheck helpt bij het inzichtelijk maken van deze ambities voor bijvoorbeeld een woonwijk, woonomgeving of bedrijfsterrein. Vervolgens laten we zien hoe op basis van de huidige situatie de kansen kunnen worden benut voor een duurzame (her)inrichting. Het eindresultaat is geschikt als communicatiemiddel of inspiratiedocument naar bewoners of andere belanghebbenden.

Architecten & ontwikkelaars

Wilt u als architect of ontwikkelaar uw duurzame ambities doortrekken van dak, gevel tot parkeerterrein en verblijfsruimte. Onze aanpak overtuigt uw partners, opdrachtgevers of stakeholders dat de buitenruimte enorm bijdraagt aan de waarde en positionering van het gebouw of complex. We nemen de huidige kwaliteiten van terrein en omgeving als uitgangspunt en tonen hoe aanvullende groene ambities en kansen een plek kunnen krijgen in het plan. Ons advies is een nuttig middel om de planvorming of communicatie over duurzaamheid effectief te starten of vervolgen.

Waarom idverde Advies?

idverde Advies is een ingenieursbureau waar een toekomstbestendige en groene inrichting in de volle breedte worden opgepakt; van een duurzame visie en een wervend ontwerp naar een doordacht uitvoeringsplan. Onze experts beantwoorden hoe uw duurzaamheidsambities kunnen worden vertaald naar concrete doelen en maatregelen voor mens, natuur en omgeving. Onze duurzaamheidscheck helpt u om uw groene ambities te specificeren en in de praktijk te brengen.

NL Greenlabel als basis

Onze duurzaamheidscheck is gebaseerd op de criteria van NL Greenlabel. idverde is partner van NL Greenlabel en heeft door hen een aantal duurzaamheidsexperts laten opleiden. Door te werken volgens deze uitgangspunten borgen we dat voor ieder terrein alle relevante (duurzaamheids)aspecten worden meegenomen. Een verder traject voor certificering kan, maar hoeft niet altijd het einddoel te zijn. Het gaat voor ons om een maximaal effect en meerwaarde van de groene maatregelen voor uw ontwikkeling!

De criteria waarop onze check plaatsvindt

  • Ontwerp en materialisatie
  • Energie en klimaat
  • Mens en omgeving
  • Bodem en water
  • Biodiversiteit
  • Borging

Onze duurzaamheidsexperts

Aron Straver
Aron Straver

Landschapsontwerper/Adviseur

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@idverde.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Zef Hermans
Zef Hermans

Specialist Biodiversiteit

T: 046 43 60 850
E: zef.hermans@idverde.nl

“Een positieve omslag naar een bebouwde omgeving die een meerwaarde vormt voor natuur.”
Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”
Al onze experts

Meer weten over onze duurzaamheidscheck?

Mieke Latijnhouwers
Mieke Latijnhouwers

Projectleider sr. Planvorming & Strategie , idverde Advies
T: 06 22 16 69 73

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x