• Home
  • Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer

Ontdek de voordelen van ecologisch bermbeheer in uw gemeente!

Ecologisch bermbeheer biedt een hoopvolle kans om de biodiversiteit te herstellen. Bermen worden vaak over het hoofd gezien, maar kunnen een cruciale rol spelen als laatste toevluchtsoorden voor insecten in een versnipperd landschap. Hier vinden insecten beschutting en voeden ze zich met de nectar van bloeiende planten. Tevens dienen bermen als essentiële verbindingszones voor dieren tussen verschillende natuurgebieden. Wilt u ook de biodiversiteit versterken op uw grondgebied met ecologisch bermbeheer?

Ecologisch bermbeheer bevordert de biodiversiteit

In de Nederlandse bermen barst het van de voedselstoffen, voornamelijk afkomstig vanuit de landbouw, waardoor Engels raaigras, brandnetel en braam het zeer goed doen en andere soorten verdringen. Hierdoor neemt de biodiversiteit drastisch af. Door voedingsstoffen (maaisel) af te voeren krijgen kruiden meer kans om te groeien en te bloeien en ontstaat een bloemrijkere berm. Ecologisch bermbeheer bevordert de biodiversiteit, vergroot de overlevingskans van insecten en de belevingswaarde van bermen.

Bermen beheren op ecologische wijze

Meer dan alleen maar bermen beheren

Belangrijk om te weten is dat ecologisch bermbeheer om maatwerk vraagt. Daarom is het altijd van grote meerwaarde om vooraf aan het maaien de bijzondere soorten in beeld te brengen. Ook is het goed om te weten welke bermen als verbindingszone kunnen dienen van groene plek a naar natuurplek b. Op sommige plekken is een ruige berm juist van meerwaarde, denk aan plekken waar de boomkikker of hazelworm voorkomt. Weer op andere plekken wil je juist een bloemrijke vegetatie hebben zodat er voldoende nectar te vinden is voor insecten.

De waarde van ecologisch bermbeheer

  • Kansen voor biodiversiteit
  • Vergroot de overlevingskans van insecten
  • Bevordert de belevingswaarde in de omgeving
  • Verbindingszone voor dieren en insecten

Altijd de expert aan tafel

Bij idverde Advies hebben we al voor diverse gemeenten een ecologisch bermbeheerplan met beheertypenkaart opgesteld. Wij vinden het belangrijk om continu op de hoogte te blijven van nieuwtjes omtrent ecologisch maaibeheer en gaan dan ook regelmatig naar kennisdagen/netwerkdagen over ecologisch bermbeheer. Ook kennen wij het hele proces omtrent ecologisch bermbeheer. Vanaf de oriëntatiefase (verkennen huidige ecologische waarde bermen) tot het ophalen van kennis door het organiseren van werksessies, tot het opstellen van een bermbeheerplan met praktisch uitvoerbare maaikaarten tot de bermmonitoring. idverde Advies heeft korte lijnen met de uitvoering en neemt input vanuit de maaimachinisten mee in het bermbeheer advies.

Ecologisch bermbeheer in het kort: we maaien minder, niet alles tegelijk en voeren maaisel af. Hiermee creëren we variatie in het gebied en meer voedsel voor insecten.

Workshop ecologisch bermbeheer

Wilt u meer weten over ecologisch bermbeheer en wat dit voor uw grondgebied inhoudt? Bekijk op welke manier we projecten in verschillende gemeentes hebben volbracht en neem hieronder contact op met Stef Hooghiem om de mogelijkheden voor een workshop op locatie te bespreken.

Workshop ecologisch bermbeheer

Wilt u meer weten over deze workshop?

Stef Hooghiem
Stef Hooghiem

Junior Adviseur Beleid, idverde Advies
T: 046 436 0850

Bekijk de projecten van gemeentes die u voorgingen: