i-Tree

Arnold Meulenbelt (180619BTL-3168A)
Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies, idverde Bomendienst
T: 06 12 51 33 10

Maak de groene baten van bomen inzichtelijk met i-Tree

Bomen zijn onmisbaar en geven waarde aan onze omgeving. Ze vervullen veel waardevolle functies zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de (bio)diversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterhuishouding in steden en dorpen. Daarnaast zijn bomen essentieel voor een gezond leefklimaat en verfraaien ze ook het straatbeeld. Voor boombeheerders is het vaak moeilijk in te schatten wat de exacte waarde is van individuele bomen of het gehele bomenbestand. Door gebruik te maken van i-Tree is dat verleden tijd en is voor elke boom te bepalen wat de baten zijn, nu en in de toekomst!

Wat is i-Tree?

Het softwareprogramma i-Tree berekent de waarde van uw bomen. De resultaten uit i-Tree geven een kapstok om met beleid, beheer en ontwerp gericht te sturen op groene baten van bomen. Dit kan op boomniveau maar het berekenen kan even goed op park- of wijkniveau. Verschillende baten kunnen geconcretiseerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld worden berekend hoeveel water een boom vasthoudt en de mate waarin een boom de luchtkwaliteit verbeterd.

Optimaliseer uw boombeheer met i-Tree

Boomverzorging en -onderhoud is noodzakelijk. Niet alleen vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook om ervoor te zorgen dat bomen tot volle wasdom komen en de waarde van bomen optimaal wordt benut. Om uw bomenbestand op een juiste en zorgvuldige manier te kunnen onderhouden het is van belang dat u inzichtelijk heeft wat de groene baten zijn van uw bomen. Aan de hand van deze gegevens kunt u uw boombeheer en -beleid aanpassen en ervoor zorgen dat uw bomenbestand optimaal wordt benut. Ook kan er worden berekend wat de impact is van het wegvallen van bomen door bepaalde boomziekten en -aantastingen. Door de inzet van i-Tree kunnen wij de huidige waarde van uw bomen in kaart brengen en u adviseren hoe uw beleid hierop aan te passen.

De rol van bomen voor, tijdens en na bouwprojecten

Tijdens bouwprojecten of infrastructurele werkzaamheden spelen bomen vaak een belangrijke rol. In veel gevallen staan ze onder druk en is de vraag hoe bestaande bomen ingepast kunnen worden. Moeten de bomen wordt verplant naar een plaats waar ze beter tot hun recht komen? Moeten we hiervoor in de plaats nieuwe bomen planten en welke zijn het meest geschikt? Of laten we de huidige bomen staan en gaan we voor groeiplaatsverbetering? Vragen die regelmatig worden gesteld en waar vaak geen passend antwoord voor klaar ligt. i-Tree maakt het mogelijk om een onderbouwd advies te geven. Door de huidige waarde van bomen te bepalen en verschillende scenario’s door te rekenen kan worden bepaald hoe bomen het meest optimaal in te passen zijn binnen een bouwproject.

Hoe werkt i-Tree?

i-Tree in het kort

  • Maken van beter onderbouwde beheerkeuzes
  • Kwantificeren van groene baten
  • Analyseren van uw bomenbestand
  • Onderbouwen van besluitvorming over u bomen
  • Vergroten van (politiek) draagvlak
  • Optimaliseren van uw boombeheer

Wat kunnen wij voor u betekenen?

idverde Bomendienst is één van de initiatiefnemers van i-Tree Nederland. Al vanaf de start van de pilots met 14 gemeenten zijn wij intensief betrokken geweest. Hierdoor hebben wij de kennis in huis om i-Tree op de juiste manier in te zetten bij Nederlandse gemeenten of tijdens bouwprojecten. Op basis van de resultaten die voortkomen uit het softwareprogramma kunnen wij u een onderbouwd advies geven voor elke specifieke situatie. Graag denken wij met u mee hoe wij de waarde van bomen kunnen optimaliseren!

i-Tree in de praktijk

Inzet i-Tree Eco
Apeldoorn
Bekijk het project

Rapportage i-Tree

Bent u benieuwd naar de eerste resultaten van i-Tree? Download dan de rapportage 'De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland'

Download brochure
mockuper (4)