Nieuws
Tom Verstraten
Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

05 december 2019

Behandeling zieke kastanjes

Afgelopen week is gestart met een behandeling van zieke kastanjes in Schiedam. Deze kastanjes zijn besmet met de bacterieziekte kastanjebloedingsziekte en worden door middel van een warmtebehandeling, genaamd de TreeHold methode behandeld.

Warmtebehandeling

Bij de warmtebehandeling worden de bomen binnen 4 uur verwarmd tot een temperatuur waarbij de bacterie wordt gedood. Deze temperatuur wordt bereikt via infraroodstraling wat zorgt voor een snelle en goed gecontroleerde behandeling. Deze behandeling, gecombineerd met een goede groeiomgeving, zorgt ervoor dat de kastanjebomen zich langdurig kunnen weren tegen kastanjebloedingsziekte. Na afloop van de behandeling zal jaarlijks gecontroleerd worden hoe de kastanjebloedingsziekte en de bomen zich ontwikkelen, om zo efficiënt en tijdig te kunnen blijven handelen.

Warmtebehandeling kastanjebloedingsziekte

Handboek Boomziekten & -aantastingen

Kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi. De ziekte komt uitsluitend voor bij paardenkastanjes. De kastanjebloedingsziekte veroorzaakt roestbruine vochtplekken op de bast. Uit de aangetaste plekken komt een stroperige vloeistof. De kastanjebloedingsziekte werd in 2002 voor het eerst in Nederland gemeld. Medio 2006 was een derde van de kastanjebomen in Nederland aangetast. In 2015 was dat al de helft van het totale bestand kastanjes.

Wilt u meer weten over de kastanjebloedingsziekte en de behandeling hiervan? Neem dan contact op met BTL Bomendienst en vraag naar het Handboek Boomziekten & -aantastingen, inclusie een jaarkalender. Via de kleurenkaart in de jaarkalender ziet u direct op welke boomziekte of -aantasting u alert moet zijn. Voor achtergrondinformatie bladert u eenvoudig verder. Jaarlijks maken wij een update van de kalender en de verschillende boomziekten en -aantastingen die verder in het handboek worden beschreven.

Cover - Handboek Boomziekte en Aantastingen
Meer weten over het Handboek Boomziekten en -aantastingen
Tom Verstraten
Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst

T: 055 599 94 44
E: tom.verstraten@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws