Nieuws
22 september 2017

Goede beoordeling door betrokken bewoners

Paul Bonekamp is vanaf de aanbesteding tot aan de oplevering in 2022, als projectleider bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, betrokken bij het project “Groot onderhoud De Werven” in Almere Haven. Deze veertig jaar oude woonwijk had behoefte aan een make-over en deze klus was op het lijf van Dusseldorp geschreven. Bonekamp: “Door in een bouwteam samen te werken en door de interactie met bewoners kunnen wij de kwaliteit in dit project de boventoon laten voeren.”

1080x600-tussenafbeelding-wijkontwikkeling

Het was al snel duidelijk dat het groencomponent in dit project aanzienlijk was. “Vanuit eerdere samenwerkingen met BTL Realisatie, vestiging Hengelo en BTL Bomendienst, wisten wij dat BTL sterk is in zowel ontwerp als uitvoering van groene projecten”, vertelt Bonekamp. “We zijn verantwoordelijk voor het onderhoud tot 2022. Een hele opgave, waarbij je de inzichten van vakmensen nodig hebt om een doordacht plan en doeltreffende uitvoering neer te zetten. Daarnaast delen wij hetzelfde DNA; wij werken beiden open, eerlijk en transparant en zetten in op samenwerking. Niet als aparte bedrijven naast elkaar werken, maar samen. We werken in dit project dan ook als gelijkwaardige partners.”

Prominente rol voor bewoners

De wijk bestaat uit zeven deelgebieden die achtereenvolgens worden aangepakt. Het gaat om een grote wijk met veel bewoners. En al die bewoners hebben natuurlijk een mening. “Daarom is het voor de gemeente Almere, maar ook voor Dusseldorp en BTL belangrijk om hen vanaf het begin te betrekken bij de plannen”, aldus Bonekamp. “Hierdoor is er vanuit de buurt veel meer commitment en begrip voor wat er moet gebeuren.”

De ontwerpplannen worden per deelgebied gepresenteerd tijdens een bewonersavond. Als bewoners wensen hebben, kunnen ze die tijdens deze avond inbrengen. Daarna is er tijdens de ontwerpfase iedere twee tot drie weken overleg met de klankbordgroep, die de wijk vertegenwoordigt, om het ontwerp te optimaliseren. Thema’s als veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid worden hierbij uitvoerig besproken. Het aangepaste ontwerp wordt besproken tijdens een nieuwe bewonersavond, zodat men hoort wat wel en niet in het ontwerp is meegenomen en waarom de keuzes zijn gemaakt. Voor de start van de uitvoering wordt nogmaals een bewonersavond georganiseerd over praktische zaken als planning, parkeren, bereikbaarheid.

Na al die contactmomenten is er ook tijdens de uitvoeringsfase contact met de klankbordgroep. Iedere vier weken is er overleg over wat er goed gaat en wat er beter kan.

"Veel communicatie; zo houden wij gevoel met de bewoners en de wijk en hierdoor verloopt het traject soepel." Paul Bonekamp Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Twee deelgebieden gereed

De eerste twee deelgebieden zijn inmiddels gereed. De entrees van de wijken zijn opvallend ingericht, bijvoorbeeld met uitbundige groei- en bloeivormen van solitaire krentenboompjes en een bomengroep van gewone walnoot. Zo is de binnenkomst in de buurt vertrouwd. De verbindende wegen zijn aangekleed met sterke bomen, die samenhang geven. Tenslotte zijn de talloze hofjes, plantsoenen en ‘binnendoorpaadjes’ eigenzinnig aangekleed. Bijzondere bomensoorten van groot (zoals vleugelnoot en moerascipres) tot klein (zoals diverse sierkersen) wisselen zich af met solitaire struiken en vakbeplanting zoals bruidsbloem en spierstruik. Zo biedt de buitenruimte uitstraling en variatie voor een wandeling door de buurt.

1080x600-tussenafbeelding-wijk

Eerste feedback

De eindbeoordeling hiervan is erg goed. Op de thema’s veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid geeft resp. 98%, 91% en 94% aan dat zij (zeer) tevreden zijn. Door bijvoorbeeld het veilig afzetten van een werkterrein, door omleidingen duidelijk aan te geven en te zorgen dat een werkterrein aan het eind van de dag netjes is opgeruimd, kunnen bewoners ook tijdens de werkzaamheden zorgeloos wonen in hun wijk. Bonekamp: “Deze goede beoordeling is een direct resultaat van het vroegtijdig betrekken van bewoners.” Hoewel het bouwteam na inventarisatie van alle wensen en op basis van diverse criteria de uiteindelijke beslissing neemt, heeft iedereen zijn stem kunnen laten horen. “Zo voelt iedereen zich na oplevering thuis in zijn of haar wijk. En dat is ons uiteindelijke doel, tevreden bewoners in een mooie groene wijk. We kijken erg uit naar de verdere ontwikkeling van de andere deelgebieden!”

820x320-header-wijk

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws