Nieuws
12 december 2017

Bewoners aan het stuur in de Vechtlaan

Na jarenlang actief te zijn geweest als apotheker, geniet Sander Bakker momenteel heerlijk van zijn pensioen. Al 33 jaar woont hij samen met zijn vrouw in de Vechtlaan te Hengelo; bijna sinds het begin, want deze straat is inmiddels 40 jaar oud. Bakker heeft er altijd met veel plezier gewoond. Echter, het steeds rommeliger wordende groen werd een toenemende bron van ergernis.  Samen met andere bewoners uit de wijk, én gesteund door een raadslid, kwam hij in actie. En met resultaat; in het voorjaar van 2018 wordt de laatste hand aan de straat gelegd, en bloeit de Vechtlaan weer op!

1080x600-bewoners

De straat is opgebouwd uit vijf bijzondere hofjes. Per hofje liggen 12 huizen in een u-vorm rond een pleintje en in totaal staan er dus 60 woningen in de Vechtlaan. Tussen de particuliere tuinen en de wandelpaden liggen gemeentelijke groenstroken. Opgericht eind 70’er jaren, hebben deze de karakteristieke beplanting van die tijd. Verschillende heesters (o.a. sneeuwbes en kornoelje) vormden, samen met eiken, lijsterbessen en berken, jarenlang het straatbeeld. Doordat dit groen onderhoudsintensief is en de gemeente, o.a. door bezuinigingen, met steeds minder mensen het onderhoud moest doen, veranderde de eens natuurlijke omgeving in een dichte, rommelige buurt.

De eerste reacties

De bewoners wilden zelf inspraak in de inrichting van het groen. Toen de gemeente in 2012 aan de slag ging met het Groenplan werd ook de Vechtlaan besproken. Een raadslid dat vlakbij de Vechtlaan woonde, kende de bewoners en de geluiden uit de wijk. Hij bracht een motie in, Burgerparticipatie, geen woorden maar daden, die werd aangenomen. Hierdoor kregen bewoners van de wijk die dat al langer wilden, officieel de gelegenheid om hun directe woonomgeving mee vorm te geven.

Een plan wordt werkelijkheid

De bewoners gingen enthousiast van start en klopten aan bij de gemeente met hun ideeën voor de wijk. Het voormalige raadslid was inmiddels wethouder groen geworden en voelde veel voor het initiatief. Om de woorden om te vormen naar daden, werd de Werkgroep Vechtlaan Groen opgericht. Met een vertegenwoordiging per hofje en een oud-Vechtlaanbewoner die actief was in de Natuur- en Milieuraad Hengelo, ging de werkgroep samen met drie ambtenaren in gesprek over de mogelijkheden. Er werden concrete plannen gemaakt voor het groen van de hofjes en deze werden besproken met alle bewoners. In een prachtige brochure, gemaakt door een kunstenaar uit de wijk werden de plannen in 2015 visueel uitgewerkt. Centraal in het plan is de toezegging dat elke bewoner die dat wil, een strook van drie meter gemeentegrond in bruikleen kan krijgen om als tuinuitbreiding in te richten. Op die manier konden situaties waarin gemeentegrond geleidelijk aan zonder overeenkomst in gebruik was genomen, in één keer gelegaliseerd en rechtgetrokken worden.

Nu lag de bal bij de gemeente. In 2016 zijn de plannen uitgewerkt tot een toekomstbestendig inrichtingsplan en na de zomervakantie van dit jaar is de eerste schop de grond ingegaan. Gildebor en BTL zijn door de gemeente benaderd voor de grondwerkzaamheden en het groen. Deze week zijn veel nieuwe bomen geplant door BTL en eerder is bijna al het struikgewas gerooid. Iedereen is verrast hoeveel lichter het is, ook binnenshuis.

Als symbool voor de start van de herinrichting hebben de wethouder en de werkgroep samen een linde geplant. Bakker vertelt: ”Toen de eerste werkzaamheden begonnen zag je dat veel bewoners even naar buiten kwamen en een praatje met de buren maakten. De vernieuwing van de wijk zorgt er dus niet alleen voor dat de wijk weer leefbaarder wordt, maar geeft ook veel ruimte voor nieuwe contacten en ontmoetingen.

BuurtBBQ

In het voorjaar van 2018 zijn alle werkzaamheden, inclusief het planten van nieuwe boompjes, afgerond en zal het nieuwe groen er mooi en fris bijstaan. Nu al is iedereen die je spreekt erg enthousiast. Het resultaat wordt gevierd met een barbecue voor en door de bewoners. Ook de direct betrokkenen van de gemeente en de uitvoerenden, over wie de bewoners erg tevreden zijn, zijn erbij. Het doel van dit bewonersinitiatief is bereikt. Bakker vat het mooi samen: “Je wilt gewoon in een mooie wijk wonen.” En dat is waar het uiterlijk allemaal om draait!

890x320-bewoners

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws