Nieuws
Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 32 75 68

29 november 2017

Bewonerstevredenheidscontract, wat levert het op?

Begin 2018 werken we vijf jaar met bewonerstevredenheidscontracten. In 2013 had de buurt Stadspolder in Dordrecht de primeur. In de afgelopen jaren hebben ook gemeenten Leusden, Waalre en Coevorden de stap gezet. In bewonerstevredenheidscontracten wordt de opdrachtnemer niet afgerekend op frequentie of beeldkwaliteit. Gemeten wordt welk effect het werk heeft op de tevredenheid van bewoners. Hieronder drie belangrijke aandachtspunten uit deze gemeenten.

1080x600-response1

Scherp blijven op respons

Bewonerstevredenheid wordt gemeten met een jaarlijkse enquète. Voldoende respons is daarbij essentieel. Een goede respons betekent dat we waarde kunnen hechten aan de resultaten: Hoe tevreden zijn bewoners? Wat vinden gebruikers belangrijk? Vinden bewoners dat ze goed geïnformeerd worden? De opdrachtnemer moet altijd alert blijven op de wensen van de bewoners en zich daaraan aanpassen. Een goede respons is de basis om te kunnen werken op basis van bewonerstevredenheid.

Verschillende gemeenten, andere wensen

Wat maakt gebruikers tevreden? Om hierachter te komen wordt bewoners gevraagd wat volgens hen het belangrijkste is. De top drie van belangrijkste onderwerpen is voor elke gemeente anders. In Coevorden hebben de bestrating, de parkeersituatie en het opruimen van zwerfvuil volgens bewoners prioriteit. In Waalre willen bewoners dat de meeste aandacht uitgaat naar de stoepen, het groen en het opruimen van hondenpoep. Ook in de andere gemeenten is groen, bestrating en parkeren belangrijk.

1080x600-response2

Communicatie is essentieel

Bewoners krijgen steeds meer informatie van hun gemeente. Over werkzaamheden, hinder, participatie en tal van andere onderwerpen. Ondanks alle inzet vinden bewoners dat zij niet altijd voldoende worden geïnformeerd of dat er niet op de juiste manier wordt gecommuniceerd.

1080x600-response3

Dat betekent dat de inzet vooral doelmatiger moet worden. De juiste informatie moet de bewoners op het juiste moment bereiken. De opdrachtnemer moet daarvoor inzicht in en kennis van de bewoners in de gemeente hebben. In deze gemeenten is daarom ook gevraagd wat het beste instrument is voor de communicatie. Onderstaand is weergegeven op welke wijze bewoners het liefste geïnformeerd worden. In de moderne tijd hebben we al snel de neiging met sociale media te communiceren. Slechts een klein percentage respondenten geeft dit aan als een geschikt communicatiemiddel. Vooral gerichte communicatie (folders, brieven) doen het goed, alsmede reguliere huis-aan-huisbladen.

1080x600-response4

De transitie naar bewonerstevredenheid

Werken volgens bewonerstevredenheid is geen truc, waarmee bewoners ineens tevreden zijn over het werk van aannemer en gemeente. Maar het leidt wel tot inzicht en focus. Gemeente en aannemer krijgen betere informatie over wat bewoners belangrijk vinden. Toch vallen zij nog vaak terug in hun traditionele rol: controle van (beeld)kwaliteit en oplossen van knelpunten. Een goede implementatie en regelmatige evaluatie van de samenwerking is van belang om de oorspronkelijke doelen scherp te houden.

Steeds meer gemeenten gaan met bewonerstevredenheid aan de slag. Ook is de eerste gemeente gestart om met de eigen dienst invulling te geven aan bewonerstevredenheid. Een aanpak op maat maakt implementatie in veel organisaties mogelijk.

Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 32 75 68
E: lars.tamboer@idverde.nl

“Met innovatieve oplossingen geef ik invulling aan de groene uitdagingen van de toekomst.”

Laatste nieuws

Meer nieuws