Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

09 oktober 2019

BTL aan de slag voor Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland

Vanaf 1 januari 2020 gaat BTL Realisatie aan de slag met het onderhoud en het herstel van ruim 300 kilometer waterweg, 57 bruggen, 13 sluiscomplexen, 7 stuwen en diverse havens, sifons, duikers en gemalen in Zuid-Nederland.

Contract voor vijf jaar

BTL is minimaal de komende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan groen en civiele onderdelen, aangevuld met herstelwerkzaamheden aan sluiscomplexen, bruggen en andere assets. Voor de uitvoering van deze eenmalige herstelwerkzaamheden werkt BTL samen met diverse partners.

De hele Maas

Het project betreft het gehele watersysteem van de Maas. Dat betekent de Maas, diverse kanalen, plassen, nevengeulen en andere bijbehorend water. Hieronder vallen onder andere het Julianakanaal, Lateraalkanaal, de Bergsche Maas en een klein stukje Zuid-Willemsvaart en Maas-Waalkanaal.

BVP-procedure

Het contract, met een totale waarde van 12,5 miljoen euro, werd via een zogenaamde Best Value Procurement procedure (BVP) gegund aan BTL. Het uitgangspunt van deze methodiek is dat inschrijvingen met de meeste waarde tegen de laagste prijs geselecteerd worden. Uit de beoordeling van de Best Value dossiers en de interviews met sleutelfunctionarissen kwam BTL met twee tienen en drie achten als beste inschrijver uit de bus.

Transitiefase

De BVP-procedure bestaat uit verschillende fases. In februari ontving BTL de gunningsbeslissing en daarna startte de onderbouwingsfase. Deze liep van februari tot begin juli. De reviewmeeting was op 14 juni, de awardmeeting, waar de definitieve beslissing bekend werd gemaakt, vond plaats op 9 juli. Nu start de transitiefase, waarin we ons verder voorbereiden op de start van de uitvoering van het project in januari 2020.

Noot van de redactie

Noot voor de redactie: Voor meer informatie en aanvullend fotomateriaal kunt u contact opnemen met Meggie Olijslagers, Marketingcommunicatiespecialist via 0411 62 20 36 of op meggie.olijslagers@btl.nl.

Andere uitgevoerde projecten voor Rijkswaterstaat

Vervolg BMK 1,5
Noord-Brabant en Limburg
Bekijk het project
Onderhouden Uiterwaarden
Nederrijn-Lek
Bekijk het project
Monitoring faunavoorzieningen
A73 en A74
Bekijk het project
Das
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws