Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

24 mei 2019

BTL en NL Greenlabel gaan voor toekomstbestendige samenwerking

Toekomstbestendig; dat woord kenmerkt het nieuwe partnerschap dat op 23 mei jl. is ondertekend door Lodewijk Hoekstra, medeoprichter van NL Greenlabel en Olaf Janssen, Algemeen Directeur van BTL (onderdeel van de idverde groep). Een toekomstbestendige relatie die inzichtelijk maakt hoe projecten concreet bijdragen aan toekomstgerichte oplossingen. De doelstelling van het partnerschap? Samen werken aan een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan en de rol van de groene professional nog belangrijker wordt.

Groen overleeft generaties

Al onze handelingen hebben een impact op hoe wij onze wereld achterlaten. “Voor BTL is toekomstgericht werken een tweede natuur”, vertelt Janssen. “Wij geven onze klanten de garantie dat ons handelen altijd gericht is op het bereiken van duurzame oplossingen en dankzij de samenwerking met NL Greenlabel kunnen wij dit meetbaar maken.” Hoekstra vult aan: “Wij zetten ons in voor een verduurzaming van de groene sector. Het partnerschap met een sterke speler als BTL laat zien dat onze visie en integrale werkwijze gewaardeerd wordt door de markt en daar zijn we erg trots op! Juist de rol van de groene, duurzame professional moet het verschil gaan maken; waarbij ze met kennis en expertise zorgen voor een leef- en werkomgeving waar mensen gezond en gelukkig worden. Vanzelfsprekend met ruime aandacht voor zaken als circulariteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit.”

Samen aan de slag

De medewerkers van BTL leren, in een door NL Greenlabel verzorgde workshop, de fijne kneepjes van integrale duurzaamheid in projecten. Dit gebeurt aan de hand van de NL Gebiedslabeltool. Op dit moment werken BTL en NL Greenlabel al samen bij Basisschool De Spoorzoeker in Breda. De twee schoolpleinen die hier momenteel worden gerealiseerd, krijgen beiden een NL Terreinlabelcertificaat van NL Greenlabel. Dit houdt in dat bij de start van het project al goed is nagedacht over de duurzaamheid van het ontwerp en de realisatie. Vervolgens wordt dit meetbaar gemaakt aan de hand van het label. Zo kunnen kinderen straks genieten van de natuur bij hun school én wordt een concrete bijdrage geleverd aan het klimaat.

Over NL Greenlabel

In 2012 werd NL Greenlabel opgericht door Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing. NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een aantoonbare duurzame en groene woon-, werk- en leefomgeving. Wij inspireren en verbinden mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken. Inmiddels wordt deze ambitie door meer dan 200 partners ondersteund en uitgedragen.

Over BTL

Groen is waardevol. Hoe meer van onze omgeving we nodig hebben voor nieuwe woonwijken, wegen en bedrijventerreinen, des te groter is onze behoefte aan groen. Als landelijke partij heeft BTL jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten. Wij voelen een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met onze omgeving om te gaan. Door gebruik te maken van innovaties, concrete CO2-reductiedoelstellingen en het nieuwe partnerschap met NL Greenlabel leveren we een bijdrage aan een beter milieu.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws