• Home
  • Laatste nieuws
  • Combinatie Wallaard Groen – idverde NL wint opdracht voor ecologisch spoorbermbeheer ProRail
Nieuws
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

17 oktober 2023

Combinatie Wallaard Groen – idverde NL wint opdracht voor ecologisch spoorbermbeheer ProRail

Op 16 oktober 2023 heeft de combinatie Wallaard Groen – idverde NL een vijfjarige overeenkomst ondertekend met ProRail voor het beheer van de spoorbermen op het traject Rijn en Gouwe om gezamenlijk de biodiversiteit en veiligheid op het spoor te bevorderen.

Het contract, ondertekend door directeur Robin Castelijn van Wallaard Groen, Marc Bolier, CEO van idverde NL en de directie van ProRail, markeert het begin van een uitdagend project om 84 kilometer aan Nederlandse spoorbermen ecologisch te beheren.

Het doel van dit contract is om zowel de veiligheid van het spoor te garanderen als de biodiversiteit en natuurwaarden te verbeteren. We beschermen inheemse flora en fauna, minimaliseren invasieve exoten en versterken hiermee de natuur in de spoorbermen.

Meer natuurwaarde in de spoorberm

De gronden van ProRail fungeren als verbindende schakel voor natuurgebieden en als broedplaats en veilige plek voor natuur. Op slechts de helft van ProRail’s 10.000 hectare grond ligt spoor; de andere helft biedt kansen voor het versterken van natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit. Dat kan door de natuur een integraal onderdeel van beheer en onderhoud te maken en aandacht aan natuur te geven binnen projecten.

Tot op heden waren de beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbermen belegd in de contracten die ProRail heeft afgesloten met haar onderhoudsaannemers. Deze onderhoudscontracten zijn verdeeld over 21 contractgebieden in Nederland. Om de doelstellingen die ProRail nastreeft te kunnen realiseren, is in 2021 besloten om het bermbeheer separaat aan te besteden als ‘Meer Natuur In de Berm’ contracten. Deze contracten zijn gebaseerd op specificaties die resulteren in duurzaam bermbeheer. Combinatie Wallaard Groenidverde NL is dan ook trots dat zij één van de eerste 3 nieuwe contracten heeft weten aan te nemen!

Ondertekening Prorail, idverde NL en Wallaard

Veiligheid als prioriteit

Veiligheid staat bovenaan de prioriteitenlijst voor ProRail. Het bermbeheer mag geen negatieve invloed hebben op de veiligheid van medewerkers en het spoor: zichtlijnen moeten zichtbaar blijven voor machinisten en de spoorse objecten moeten te alle tijden toegankelijk zijn.

De werkzaamheden tijdens dit project

Het project bevat diverse werkzaamheden, zoals het maaien en ruimen van spoorbermen, onderhouden van bomen, struiken en struwelen, toegankelijk houden van technische installaties, beheren van sloten, watergangen en faunavoorzieningen en het handhaven van zichtlijnen bij overwegen.

De combinatie Wallaard Groen – idverde NL is verheugd om bij te dragen aan dit belangrijke initiatief van ProRail om de spoorbermen duurzamer en veiliger te maken. Samen zullen we werken aan een betere toekomst voor de Nederlandse spoorwegen.

Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws