Nieuws
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

07 september 2021

Duurzaamheid in de praktijk

Vandaag is het Duurzame dinsdag. Op deze dag wordt er in Politiek Den Haag aandacht gegeven aan honderden duurzame ideeën. Ook wij willen doormiddel van dit artikel een kijkje geven in wat wij, idverde NL aan duurzaamheid doen tijdens ons werk. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen onze opdrachten! Dit is een uitdaging voor zowel het aansturen als het uitvoeren van ons werk. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in de regio Rijnmond leggen we samen met onze opdrachtgevers het Havenbedrijf en gemeente Rotterdam de focus op duurzaamheid. Waar gemeente Rotterdam voor zowel het boomonderhoud als het wijkonderhoud duurzame spelregels heeft gemaakt, heeft idverde NL bij het Havenbedrijf de vrijheid om zelf het initiatief te nemen. Dit geeft een mooie wisselwerking.

Waar zetten we op in

Voor onze projecten zien wij drie belangrijke onderdelen die wij planmatig en aantoonbaar uitvoeren om tot duurzame oplossingen te komen. Dit zijn het terugdringen van uitstoot, het vergroten van circulariteit en het verduurzamen van het areaal van onze opdrachtgevers. Om collega’s en klanten van onze duurzame oplossingen te overtuigen gebruiken we een 0-meting. Hiermee zetten we de eerste stap om planmatig en aantoonbaar te verduurzamen.

Wat heeft idverde NL het afgelopen jaar bereikt?

.

Uitstoot
Op het gebied van onze uitstoot zijn wij per 1 juli 2021 overgegaan op het toepassen van HVO100 brandstof op tractoren, maaimachines en vervoer in plaats van diesel. Dit resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van +/- 350 ton. Wij zien het toepassen van HVO100 echter als tussenoplossing, zolang andere duurzamere oplossingen financieel onvoldoende interessant zijn. We staan uiteraard niet stil en werken met drie volledig elektrische servicebussen op de projecten gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Wij zijn van plan om in 2022 het vervoer volledig elektrisch in te richten.
Op het niveau van de werkgangen proberen wij zo veel mogelijk te verduurzamen, waarbij veiligheid geborgd is en gebruikelijke producties gehandhaafd blijven. Zo wordt het jaarlijkse boombeheer nagenoeg emissieloos uitgevoerd door gebruik te maken van een elektrische hoogwerker, elektrische blokmachines en een door de idverde Bomendienst geïnvesteerde elektrische versnipperaar.
Tot slot is er een nieuwe volledige elektrische werktuigdrager geleverd, de RECO eTrac welke wordt ingezet op onkruidbeheersing op verharding.

Elektrisch rijden
Bokashi

Circulariteit
Op het gebied van circulariteit hebben wij in een kort tijdsbestek grote stappen mogen zetten. Bijna de helft van onze groene afvalstromen (maaisel, blad en schoffelvuil) hebben wij aan een duurzamere bestemming gegeven dan dat wij voorheen deden. In plaats van het groenafval af te voeren, waarbij het werd verbrand of gecomposteerd, maken wij er nu zelf Bokashi (rijke bodemverbeterar) van.

Ook op het gebied van bomen zijn in korte tijd grote stappen gezet. Alle gekapte bomen worden t.o.v. eerdere werkgangen duurzamer verwerkt. Stammen worden te allen tijde hergebruikt voor andere doeleinden binnen de regio. Het stamhout wordt verzameld op een houtdepot waar zagerijen, kunstenaars en aannemers hout kunnen afnemen. Duurzaam hout zoals beuken en eiken wordt verwerkt tot meubilair en constructiehout in bijvoorbeeld bruggen. Alle houtsnippers en bladeren die vrijkomen worden verwerkt tot RHP-compost en de stobben wordt verwerkt tot industriële biofilters in de Rotterdamse haven.

Verduurzamen van het areaal van de opdrachtgevers
Het ‘lage fruit’ zagen wij het afgelopen jaar in het vervangen van de bebording die de leidingstroken in het gebied markeren. Door restmateriaal uit de voedselindustrie om te zetten tot plaatmateriaal en dit te verwerken tot paddenstoel, is een bord ontwikkelt wat een negatieve CO2-footprint heeft.

Bebording

Wat brengt 2021 verder?

Het maken van onze eigen Bokashi zorgt ervoor dat wij zwerfvuil, wat in het maaisel zit, terugbrengen in het gebied. Daarom gaat idverde NL, samen met een machineontwikkelaar en een universiteit/hogeschool, onderzoeken of het mogelijk is om volledig geautomatiseerd zwerfvuil op te ruimen voor het maaien.

De kennis waar zwerfvuil zich ophoopt is reeds inzichtelijk gemaakt door middel van het registreren van zwerfvuilafwijkingen en door deze gegevens te verwerken in ArcGIS. Deze gegevens analyseren wij en hiervan maken wij onder andere heatmaps. Doordat iedereen, van de serviceteams tot het binnenteam, de gegevens goed invult kunnen we zelfs achterhalen wie de veroorzaker is van het zwerfvuil. Dit resulteert in een gerichte aanpak, een goed advies naar de handhaving en tot slot, een zeer tevreden opdrachtgever.

Naast deze bovenstaande onderzoeken, wordt ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gras te verwerken tot isolatiemateriaal, of inzet van waterstofvoertuigen interessant is, wordt een duurzaam boomvervangingsplan 2022-2052 opgesteld voor de Rotterdamse haven en wordt er meer ingezet op het scheiden van restafval binnen projecten en op kantoor.

Al onze handelingen hebben een impact op hoe wij deze wereld achterlaten. Daarom garanderen wij dat ons handelen altijd gericht is op het bereiken van duurzame oplossingen. Voor ons is toekomstgericht werken een tweede natuur en daardoor kunnen onze projecten bijdragen aan het beter achterlaten van onze planeet.

Meer weten over duurzaamheid binnen onze projecten? Neem contact op met onze experts:

Peet Lokker 244x244
Peet Lokker

Technisch manager

T: 06 53 29 34 27
E: Peet.Lokker@idverde.nl

Roland van Braak - 2021
Roland van Braak

Regiomanager Zuidwest

T: 06 22 42 16 21
E: roland.v.braak@idverde.nl

Al onze experts
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws