• Home
  • Laatste nieuws
  • Duurzame Rotterdamse havenontwikkeling voornaam in nieuwe contracten onderhoud droge infrastructuur
Nieuws
Foto gemaakt door: Ries van Wendel de Joode/Port of Rotterdam
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

18 oktober 2023

Duurzame Rotterdamse havenontwikkeling voornaam in nieuwe contracten onderhoud droge infrastructuur

Havenbedrijf Rotterdam heeft woensdag 11 oktober nieuwe onderhoudscontracten gesloten met Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de weginfrastructuur en idverde NL voor de groenvoorzieningen van de Rotterdamse haven.

De twee aannemers – die al sinds 2017 deze droge infrastructuur onderhouden – hebben zich verplicht om in 2025 dit onderhoud emissieloos te verrichten. Met het onderhoud is een jaarlijks bedrag van circa €5 miljoen per contract per jaar gemoeid. De nieuwe contracten zijn afgesloten voor de duur van 4 jaar.

  • Emissieloos onderhoud droge infrastructuur haven in 2025
  • Alleen emissieloze leveranciers in 2026
  • Tien procent meer biodiversiteit in 2027

 

De haven van Rotterdam wordt beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast de diverse haventerreinen, kades en waterwegen zijn er op alle duizenden hectare grond ook veel infrastructurele voorzieningen aangebracht, onder meer 500 kilometer wegennet, leidingstroken en verschillende groenvoorzieningen en natuur. Deze worden door het Havenbedrijf onderhouden, waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers.

Biodiversiteit

Het Havenbedrijf legt de nadruk in de contracten – naast veiligheid – op de verduurzaming van het onderhoud van de droge infrastructuur. In 2025 moet dat onderhoud emissieloos zijn. Een jaar later moeten ook alle leveranciers emissieloos zijn en nog eens een jaar later – in 2027 – moet de biodiversiteit van het openbare groen in de haven met tien procent zijn verbeterd.

Boudewijn Siemons (CEO a.i. en COO Havenbedrijf): ‘Het Havenbedrijf is zeer tevreden over het onderhoud in de haven. Vandaar ook dat we de contracten met Van Gelder en idverde NL graag verlengen. En we dagen onze partners uit om dit onderhoud nog duurzamer te verrichten. Dat zijn wij verplicht aan onze klanten en de omwonenden van de haven. Alleen door verduurzaming centraal te stellen in ons beleid, is een emissieloze haven haalbaar.’

Leendert Ripping (bedrijfsdirecteur Aannemingsmaatschappij Van Gelder): ‘Als bedrijf hebben we een rol en verantwoordelijkheid om Nederland toekomstbestendig, veilig en leefbaar te houden. We zijn dan ook blij dat het Havenbedrijf ons opnieuw het vertrouwen geeft om hier samen met hen een bijdrage aan te leveren. Dit doen we data gedreven en flexibel voor het beste onderhoudsconcept.’

Marc Bolier (CEO idverde NL): ‘In een wereld waarin duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden, is het essentieel om de handen ineen te slaan en innovatieve oplossingen te vinden voor een groenere toekomst. Een dergelijke samenwerking is precies wat ons team van idverde NL, met onze specialisten heeft weten te bewerkstelligen in de haven. We zijn dan ook enorm trots op de inspanningen die hebben geleid tot het mogelijk maken van een verlenging van het onderhoudscontract.’

Foto gemaakt door: Ries van Wendel de Joode/Port of Rotterdam
Foto gemaakt door: Ries van Wendel de Joode/Port of Rotterdam
Foto gemaakt door: Ries van Wendel de Joode/Port of Rotterdam
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws