Nieuws
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

12 juli 2018

Ecologen monitoren bermen rijkswegen

De bermen langs de Nederlandse rijkswegen herbergen vele soorten zeldzame flora en fauna. Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders werken al decennialang aan het verhogen van de natuurwaarden van deze bermen. Naast gericht beheer is monitoring van de natuurwaarden hierbij minstens zo belangrijk. Hierdoor weten we of de uitgevoerde beheermaatregelen de gewenste effecten hebben en kunnen de aanwezige natuurwaarden goed beschermd worden bij de uitvoering van projecten. Deze zomer kunt u onze ecologen dan ook regelmatig tegenkomen in bermen door heel Nederland!

Inventarisatie bermflora

BTL Advies inventariseert voor het tweede jaar op rij de aanwezige bermflora langs rijkswegen. Voor dit project brengen wij in drie jaar tijd op circa 900 vastgestelde locaties de aanwezige plantensoorten, het aantal plantensoorten en de mate van bedekking in beeld. Deze locaties liggen in verschillende biotopen: grasbermvegetaties, oevervegetaties en bosvegetaties. De gegevens geven Rijkswaterstaat inzicht in het effect van het gevoerde maaibeheer op de ontwikkeling van de bermflora en indirect het effect op de biodiversiteit langs de Nederlandse rijkswegen.

Beschermde soorten in bermen

Ook brengen wij de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten in kaart. De komende drie jaar brengen we voor alle rijkswegen en enkele kanaaloevers in beeld waar wettelijk beschermde soorten voorkomen. Hierbij worden planten, reptielen, amfibieën, vissen, vlinders en libellen onderzocht. Vanwege het grote areaal voeren wij deze werkzaamheden uit in samenwerking met enkele collega-bureaus. De verkregen gegevens helpen Rijkswaterstaat om bij het uitvoeren van hun werkzaamheden rekening te houden met soorten die beschermd zijn binnen de Wet natuurbescherming. De gegevens van aangetroffen soorten worden tevens ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Knooppunt Hoevelaken

Waar u ons ook met enige regelmaat zult aantreffen zijn de bermen van de A28 en A1 ter hoogte van knooppunt Hoevelaken. Vanwege de toekomstige reconstructie van dit drukke knooppunt worden verschillende beschermde soortgroepen in kaart gebracht. De inventarisaties die dit jaar worden uitgevoerd, zijn een actualisatie op het in 2015 door BTL Advies uitgevoerde onderzoek.

nieuws - ecologen monitoren bermen rijkswegen - 2

Veiligheid

Bij het monitoren van bermen gelden strikte veiligheidsvoorwaarden, waarop wij, en natuurlijk de wegbeheerder, streng toezien.

  • Voordat we naar buiten gaan halen onze ecologen onder andere een veiligheidscertificaat.
  • Voor elk veldbezoek vragen we toestemming om in de berm te mogen werken.
  • Voor elk veldbezoe zorgen we voor het juiste waarschuwingsmaterieel (pionnen, borden, verlichting en rijdende wegafzetting).

Zo werken we op een veilig manier, aan een veilige leefomgeving voor de bermflora- en fauna in Nederland.

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws