• Home
  • Laatste nieuws
  • Een industriële omgeving vraagt om extra zorg en aandacht voor flora en fauna
Nieuws
Christian Jongenotter Tijdelijk
Christian Jongenotter

Contractmanager, idverde Realisatie
T: 06 51 60 21 02

Een industriële omgeving vraagt om extra zorg en aandacht voor flora en fauna

Alle groene werkzaamheden bij het Havenbedrijf Rotterdam, zoals maaiwerkzaamheden en boomonderhoud, maar ook het legen van de containers en zwerfvuilruimen wordt door idverde uitgevoerd. Je gaat met een andere bril naar het havengebied kijken, vertelt Christian Jongenotter, contractmanager bij idverde Realisatie, enthousiast. De omvang van het gebied is immers enorm en de belangen groot. Want naast tevreden gebruikers, een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het beperken van hinder voor andere gebruikers, willen wij natuurlijk ook de waarde van groen in het gebied vergroten.

Groene haven

Behoud van natuur is een belangrijk speerpunt voor het havenbedrijf, vertelt Jan Putters, assetmanager bij Havenbedrijf Rotterdam. “Waar mogelijk proberen we natuur in te passen. We merken dat een groene haven meer aantrekkingskracht heeft. Het imago van een haven speelt zeker mee in de keuze van bedrijven om zich ergens te vestigen. Bedrijven kiezen sneller voor een haven met een groen en duurzaam imago.” Dit maakt onze werkzaamheden zo bijzonder, zo zegt Jongenotter. “We helpen elkaar vooruit, gebruiken de kennis van idverde en zoeken constant de samenwerking”.

Ecologie

Even maaien op het haventerrein zit er niet in. “In veel grote gebieden gaat dat niet zomaar. Denk hierbij aan de broedgebieden voor verschillende vogels, zoals grote meeuwenkolonies. Van mei tot en met augustus kunnen we in deze gebieden niet maaien. Op andere plekken moet er wel het hele jaar door gemaaid worden. De meterstroken langs de Markweg zijn hier een voorbeeld van. Om te voorkomen dat meeuwen hier gaan broeden, houden we het gras uit veiligheid kort. Zodra we hier onze werkzaamheden uitvoeren, loopt er een ecoloog voor de maaimachine uit om nestjes op te pakken en op een andere plek weer neer te leggen”. In samenspraak met het Havenbedrijf nemen wij steeds meer de ‘lead’ in het onderhoudsproces. We zijn dagelijks aanwezig in het havengebied en zien wat er nodig is. En voordat we nieuwe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, worden deze gecontroleerd en vrijgegeven door een ecoloog.

Bestaande en nieuwe natuurplekken

Naast het onderhouden van bestaande natuurgebieden, zijn er op het haventerrein ook een aantal natuurplekken gecreëerd om dieren een alternatieve, rustige plek te bieden. De Vogelvallei is hier een voorbeeld van. “Wij zorgen er voor dat deze plek elk jaar weer klaar gemaakt wordt voor een nieuw broedseizoen. Zo maken we bijvoorbeeld de oeverzwaluwwand schoon door oude nestjes er uit te halen en de plaat weer glad te maken met een soort leemachtige grond”.

Bijzondere locatie

“Het is een indrukwekkende plek om aan het werk te zijn, vertelt Jongenotter lachend. Laats waren we op eiland ‘de kleine beer’ om zwerfaval te rapen. Dit eiland is ontstaan tijdens het ontwikkelen van de tweede Maasvlakte. En dient eigenlijk als natuurlijke barrière voor de gasterminal die er achter ligt. Terwijl we met de werkzaamheden bezig waren, zwommen er gewoon een stuk of dertig zeehondjes met ons mee.”

Geen dag bij het Havenbedrijf is hetzelfde. Door als expert op te treden in uitdagende situaties en beslissingen altijd in samenspraak met het havenbedrijf te nemen, laten we zien onze rol serieus te nemen en zijn dan ook trots op de goede resultaten die voortkomen uit de prestatiemeting.

Een overzicht van enkele werkzaamheden in het havengebied

Onderhoud groenvoorzieningen
Groene inrichting rotondes Maasvlakte
Plaatsen van Treegators®
Boomonderzoek
Christian Jongenotter Tijdelijk
Christian Jongenotter

Contractmanager, idverde Realisatie

T: 06 51 60 21 02
E: christian.jongenotter@idverde.nl

Brochure Groener werken
Square_Brochure_groener-werken@2x
Download brochure

Laatste nieuws

Meer nieuws