In de media
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

04 december 2023

Gebouw, gebruiker en buitenruimte komen samen in Energiehub050

Onze wereld staat voor de enorme opgave om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame, CO2-neutrale en hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energie van zon, wind, biomassa, lucht en water wordt steeds meer de norm, met als doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Het groeiende tekort aan vakmensen vormt een ernstige belemmering voor deze transitie. Daarom is nú actie nodig, vanuit overheid, bedrijfsleven én onderwijs. Bijvoorbeeld om het vakmanschap rondom de energietransitie te versterken en verbreden. Het Alfa-college pakt deze handschoen op. Samen met partijen zoals Draaijer, idverde NL, opererend vanuit idverde Advies, vestiging Den Bosch en idverde Realisatie, vestiging Heerenveen werkt zij aan Energiehub050: een inspirerende plek op het Suikerzijdeterrein in Groningen waar werken en leren rondom energie samenkomen.

Benieuwd naar het hele artikel? Download hieronder of lees het in het Stedenbouw Jaarboek 2023-2024.

Jaarboek
Stedenbouw Jaarboek 2023-2024 - Gebouw, gebruiker en buitenruimte komen samen in EnergieHub050
EnergieHub Groningen

Brochure Groener werken

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw bedrijfstuin of bedrijventerrein? Download dan onze brochure Groener werken.

Download brochure
Square_Brochure_groener-werken@2x
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws