Nieuws
11 mei 2022

Groeiplaatsverbetering

Volwassen bomen zijn op verschillende manieren zeer waardevol. Het is dan ook belangrijk om deze waardevolle bomen te behouden en te zorgen voor de ideale groeiplaats. Behoud van deze bomen maakt juist onze eigen leefomgeving en die van de volgende generaties tot een fantastische plek.

Leven in een groene omgeving waar wij ons prettig voelen, die zorgt voor verkoeling, waterberging, fijnstofafvang, CO2 opslag en nog zoveel meer. Daarin spelen juist de bestaande ‘grote’ bomen een belangrijke rol. Tegelijkertijd maken we graag intensief gebruik van de buitenruimte op locaties waar bestaande (oude) bomen staan. Denk aan een festivallocatie, een stadsplein, een terras, parken, stadscentra zonder bestaande (oude) bomen. Juist die bestaande (oude) bomen geven net die extra beleving op een locatie en de meerwaarde aan de activiteit.

Hoe beter een boom groeit, hoe gezonder de boom is en des te groter de baten uiteindelijk zijn. De kwaliteit van de ondergrondse groeiruimte is hierbij essentieel en het loont dus om te investeren in de groeiplaatsen van bomen en om bestaande bomen te behouden. Een prachtige paradox; het behoud van bestaande (oude) bomen en het intensief willen leven binnen de invloedssfeer van bomen, juist doordat de belevingswaarde zo groot is of ruimte nodig hebben. Dit vraagt om aandacht voor de bestaande (oude) bomen, investeringen en effectieve maatregelen om profijt te hebben van de meerwaarde van de bomen – de baten van bomen!

Investeren in de groeiplaats van bomen heeft dus nut. Dat kan bij aanplant, maar er zijn ook situaties te bedenken waarin op een later moment een revitalisatie van de groeiplaats op zijn plaats is. Een boom heeft behoefte aan benutbare groeiruimte, dus volume die goed doorwortelbaar is, waar vocht en voeding kan worden opgenomen. Op die manier sterkt een boom zichzelf en zorgt dat bijvoorbeeld droge periodes kunnen worden opgevangen.

Volwassen bomen zijn van grote waarde.
Volwassen bomen zijn van grote waarde.

Toepassing Airgrow

Problemen die bomen vaak bovengronds laten zien, hebben in veel gevallen te maken met de ondergrondse situatie van de boom. Denk hierbij aan bomen die er ‘kwarrend’ bij staan en achterblijven in de groei. De beperkingen in de groeiplaats kunnen verschillende oorzaken hebben zoals: verdichting (door werkzaamheden), overig intensief gebruik van de locatie, last van verharding, waterinfiltratie of zuurstofgebrek. Als gevolg hiervan kunnen tekorten in de groei-voorwaarden ontstaan. Om de bomen een ‘boost’ te geven is de Airgrow-methode een relatief goedkoop alternatief voor uitgebreide gronduitwisseling.

Beluchten en bemesten

Door de Airgrow beluchtingsmachine wordt de grond met luchtdruk opengescheurd. Deze luchtdruk maakt ondergrondse kanalen, waardoor er meer zuurstof de wortels bereikt. Vervolgens kunnen er diverse vaste en/of vloeibare mest-/hulpstoffen worden ingebracht in deze luchtkanalen.

Voedingspijlers zuigen

Wanneer er met name een tekort is aan voeding bij de boom kunnen er voedingspijlers worden gezogen met de Airgrow. De bestaande (verarmde) grond wordt op verschillende punten uit de grond gezogen zonder noemenswaardige wortelschade en vervangen door een humusrijk mengsel.

Brochure idverde Bomendienst

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Bomendienst u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_bomen-voor-groener-leven@2x-540x330-c
Header - Groeiplaatsverbetering

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws