In de media
26 juni 2020

Groen op maat

De tuin rondom een zorginstelling heeft meerdere functies. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een behandeling of dagbesteding effectiever en efficiënter is als de buitenruimte hierbij betrokken wordt. Met de juiste balans van passieve- en actieve buitenelementen kunnen zorgbehoevenden bewegen, hun zinnen verzetten en afleiding vinden. Ook reduceert het uitzicht op groen stress, vermindert het hitte waardoor er minder koeling nodig is en nodigt het uit om naar buiten te gaan waardoor mensen actiever zijn. Binnen de zorgvisie die BTL beschreven heeft, is groen de verbindende factor.

“Wekelijks ervaar ik het voordeel van de goed aangelegde tuin rondom de zorginstelling waar mijn moeder recentelijk is gaan wonen, zo vertelt Frank ten Dam, vestigingsmanager van BTL Realisatie vestiging Hengelo. De verhuizing van mijn moeder, zo vertelt ten Dam, was een noodzakelijke, maar ingrijpende stap. Op het moment dat ik haar nu bezoek, lopen we vaak een rondje door de tuin. We genieten samen van het moois om ons heen, kunnen ons even afzonderen van de andere bewoners en zijn op deze manier echt met z’n tweeën”.

Aanleg groene buitenruimte

Vanaf het eerste contact met een zorginstelling wordt vaak het (langdurig) tuinonderhoud besproken en de rol die wij als BTL kunnen spelen. Deze rol vervullen wij graag, maar nog liever kijken we verder aldus Peter Engering, Productmanager Zorg bij BTL. Het optimale rendement van een groene buitenruimte wordt bereikt als wij, en andere betrokken partijen, vanaf het begin van de ontwikkeling worden betrokken. Zoals ik niet vaak genoeg kan zeggen; “Zorg op maat is ook Groen op maat”. Wat je veelal ziet, is dat er zoveel meer gehaald kan worden uit de buitenruimte. De ruimte wordt nu vaak cosmetisch ingezet, maar groen levert meer. De verblijfsduur van patiënten neemt af na een operatie en ook is aangetoond dat er minder geneesmiddelen gebruikt worden als de zorginstelling voorzien is van een groene buitenruimte.

Een bijkomend voordeel voor de zorginstelling is, dat wanneer er goed nagedacht wordt over de inrichting, het onderhoud niet meer hoeft te kosten! Op deze manier biedt je meerwaarde aan de bewoners en andere bezoekers van de tuin, en blijven je beheerkosten onder controle. Het is echter ook belangrijk dat de zorginstellingen in de meerjarenbegrotingen geld reserveert voor renovaties en vervanging. Want groen is aan ‘slijtage’ onderhevig. Waar het normaal is te reserveren voor bouwkundige zaken is dat voor de buitenruimte minder vanzelfsprekend. Graag adviseert BTL hierin.

Het onderhoud van een tuin rondom een zorginstelling, zo vervolgt ten Dam zijn verhaal, vereist duidelijke afspraken tussen de instelling en ons als groene onderhoudspartij. Bij zorginstelling Livio gelden protocollen die we na moeten leven en ook kijken we kritisch naar de uitvoeringstijd van het onderhoud, zodat de bewoners zo min mogelijk overlast ondervinden.

Kijk verder!

Een zorginstelling kan een prominente rol spelen in de (woon)wijk waar deze staat. Vergis je niet in de hoeveelheid bewoners, bezoekers, verplegend personeel e.d. die er dagelijks in en om de zorginstelling aanwezig is. Maar denk ook aan de (basis)scholen die de tuin kunnen gebruiken als buitenleslokaal. Een mooi voorbeeld hiervan is de generatietuin die BTL heeft aangelegd bij De Posten in Enschede. De bewoners van de zorginstelling en het verpleeghuis hebben zo uitzicht op kinderen die hier les krijgen.

Om dit te realiseren, is het noodzakelijk om, samen met een wijkbeheerder, te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zoek daarnaast naar bevlogen werkgroepen, vrijwilligers en medewerkers van de zorginstelling. Ook bij de renovatie of nieuwbouw zie je vaak dat de buitenruimte een stelpost is. Met de juiste focus, verschillende bevlogen partijen aan tafel kun je een tuin realiseren die voor alle partijen meerwaarde oplevert!

Dit artikel staat ook in het online magazine van Zorgsaamwonen, editie 2 2020

Brochure Groener zorgen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw ziekenhuis, zorginstelling of zorgcomplex? Download dan onze brochure Groener zorgen.

Download brochure
Groener-Zorgen
Overzicht - In de media - Zorgsaamwonen

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws