Persbericht
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

Groot onderhoud Stadspark Steenbergen

Op 6 juni j.l. is idverde Realisatie, vestiging Roosendaal gestart met de onderhouds- en herinrichtingswerkzaamheden aan het Stadspark in Steenbergen. Een aantal van de werkzaamheden zijn noodzakelijk: het huidige meubilair, maar ook bestaande verharding van paden moet worden vervangen. Daarnaast wil de gemeente Steenbergen het park aantrekkelijker maken voor haar bewoners. Het park zal voorzien worden van een natuurspeeltuin en ook zullen er nieuwe bomen en beplanting aangebracht worden.  Het park vervult op deze manier nog meer de functie van ontmoetings- en ontspanningsplek!

Overige werkzaamheden

Naast groene aanpassingen aan het park, worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er plaatselijk beschoeiing verwijderd, plaatsen we een voetgangersbrug in het park, de watergang wordt gebaggerd en ook worden hekwerken, banken en prullenbakken verwijderd. Het ontwerp van het stadspark vindt u hiernaast.

B01.4 Ontwerp natuurspeeltuin d.d. 07-02-2023_page-0001

Hoe ziet de planning van het project eruit?

  • Fase 1: Tijdens de eerste fase worden de civiele werkzaamheden uitgevoerd en pakt idverde Realisatie, vestiging Roosendaal de ontruimingswerkzaamheden op, samen met Gubbels. Het park zal drie weken open zijn tijdens de zomervakantie. Over de exacte data hoort u binnenkort meer.
  • Fase 2: In deze fase voeren we de inrichtingswerkzaamheden uit en worden o.a. de speeltoestellen geplaatst.
  • Fase 3: In deze fase, zo rond oktober/ november, zal de beplanting aangeplant worden.

Wij staan u graag te woord

De werkzaamheden zullen een groot gedeelte van het jaar plaatsvinden. Hier gaat u ongetwijfeld hinder van ondervinden. Wij zullen er alles aan doen om de hinder te minimaliseren. Tijdens de risicovolle werkzaamheden wordt het Stadspark geheel of gedeeltelijk gesloten om uw veiligheid te borgen. Over de exacte periode ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben tijdens de uitvoering dan staan de medewerkers van idverde Realisatie, vestiging Roosendaal u hierover graag te woord. Om uw veiligheid te bewaken willen wij u vragen niet het werkterrein te betreden en/of onze medewerkers aan te spreken maar telefonisch contact met ons op te nemen via het volgende telefoonnummer: 0165-590090 zodat wij u goed en veilig te woord kunnen staan. Een mail sturen mag ook aan roosendaal@idverde.nl.

Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws