Nieuws
Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 23 51 93 37

26 september 2017

Handreiking voor biodiversiteit op daken

Onderzoekers, overheden, marktpartijen en natuurorganisaties ontwikkelen binnen de Green Deal Groene Daken concrete handvatten om daken te vergroenen met een zo hoog mogelijk ecologische waarde. We onderstrepen in deze samenwerking het belang van multifunctionele inzetbaarheid van groene daken, voor waterberging en de verbetering van waterkwaliteit. Daarnaast bieden we mensen, planten en dieren meer (verblijfs)mogelijkheden. Elke vierkante meter telt!

©ZinCo Benelux
©ZinCo Benelux

De waarde van een groendak

Om de ontwikkeling van groendaken in Nederland te stimuleren, is in 2014 de Green Deal Groene Daken (GDGD) opgericht. GDGD is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, verzekeraars, onderzoeksinstituten en Rijksoverheid.

BTL Advies is binnen de GDGD kartrekker van het werkspoor Biodiversiteit. Samen met de Vlinderstichting, de Vogelbescherming, het ministerie van Economische Zaken, het Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen University & Research, de gemeente Amsterdam, ZinCo Benelux en Stef Janssen (dakinnovator) brengen we specialistische kennis van ecologie en groendaken bij elkaar. De werkgroep Biodiversiteit werkt aan een handreiking, waarin initiatiefnemers en plantoetsers concrete handvatten en kaders kunnen vinden voor het realiseren van groendaken met een hoge meerwaarde voor biodiversiteit.

Alle tips in èèn handreiking

De focus van de handreiking ligt op het bevorderen van biodiversiteit op groendaken. De handreiking wordt praktisch en toegankelijk voor iedere initiatiefnemer van een groendak met biodiversiteit. De handreiking is bruikbaar voor een brede doelgroep. Voor particulieren, bedrijven, beleidsmedewerkers en plantoetsers van overheden tot en met aannemers die groendaken realiseren. Kortom, de handreiking Biodiversiteit is een hulpmiddel voor zowel adviseurs als uitvoerders die ecologische waarden op daken willen verhogen.

Naar verwachting komt de handreiking eind 2017 beschikbaar via het platform van de Green Deal Groene Daken.

Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 23 51 93 37
E: wilco.v.heerewaarden@idverde.nl

“Mijn missie is zowel klanten als collega’s inspireren: GROEN laat jou en je project groeien!”

Laatste nieuws

Meer nieuws