In de media
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

10 maart 2023

Havenbedrijf Rotterdam opent boomkwekerij in haven

Havenbedrijf Rotterdam gaat in de Rotterdamse haven bomen kweken voor eigen gebruik. Daartoe planten vrijwillige medewerkers tijdens de afsluiting van het Boomfeestseizoen op 15 maart, 500 bomen op de Rhoonsedijk.

Het gaat vooralsnog om een proef, maar zo op het eerste gezicht zijn de voordelen aanzienlijk: de kwekerij zorgt voor een stuk vergroening; het gebied biedt meer ruimte aan vogels en insecten en als de bomen groot genoeg zijn, gebruikt het Havenbedrijf ze om andere bomen te vervangen of nieuwe locaties in te richten.

De aanplant van de bomen past in het beleid van het Havenbedrijf om de biodiversiteit in de haven te vergroten, de haven te verduurzamen en aantrekkelijk te houden.

adbeelding persbericht

Niet alle 12.500 hectare van de Rotterdamse haven doet daadwerkelijk dienst als haven- en industriegebied. Er zijn terreinen die tijdelijk niet in gebruik zijn. Dit zijn potentiële percelen die kunnen dienen als boomkwekerij. Op de boomkwekerij worden bomen iedere drie tot vijf jaar uit de grond gehaald om andere bomen te vervangen of nieuwe locaties in te richten. De combinatie van de tijdelijke beschikbaarheid van ruimte in het havengebied en de tijdelijkheid van een boom op een kwekerij zijn de basis van het idee ‘Bomen kweken in de haven’.

Biodiversiteit

Het Havenbedrijf laat nu bij wijze van proef een perceel aan de Rhoonsedijk door idverde Realisatie, vestiging Rotterdam en de Stadsboswachter bewerken voor de aanplant van bomen. Op 15 maart worden de bomen geplant. Het gaat om wilgen, iepen, elzen, esdoorns, linden, populieren en sierperen. Daarmee is de eerste boomkwekerij in de haven van het Havenbedrijf een feit.

idverde Realisatie, vestiging Rotterdam en Stadsboswachter begeleiden de aanplant en zullen de ontwikkeling van de bomen volgen. Er wordt gekeken of de bomen goed groeien maar ook wat de impact is op de omgeving: Is er toename van biodiversiteit en hoe is de beleving van mensen die in buurt wonen of werken? De proeflocatie wordt toegankelijk gemaakt met een wandelroute en een lessenaar met uitleg over het project.

De bomen worden gekweekt op ecologische wijze. Men maakt alleen gebruik van organische voeding en natuurlijk processen. Ook worden er nestkasten geplaatst voor het weren van natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld muizen. Dit is om er voor te zorgen dat er snel een ecologisch evenwicht ontstaat. Onderzoek moet uitwijzen welke soorten insecten, vogels en zoogdieren er gebruik gaan maken van de kwekerij.

Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws