Persbericht
Pim Lage Venterink
Pim Lage Venterink

Productmanager Spelen, idverde Realisatie
T: 06 10 01 27 27

28 april 2022

Hoe kleding en groene schoolpleinen elkaar versterken

Circulaire Tuin, idverde NL en Texned slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat scholen hun schoolpleinen kunnen vergroenen zonder daarvoor te hoeven betalen!

Succesvolle start

Hoe gaat het in z’n werk? Scholen zamelen textiel in en ontvangen in ruil daarvoor een tegoed dat kan worden ingezet voor het vergroenen van het schoolplein. Middels een groene menukaart  kan de school simpelweg zelf kiezen waar het tegoed aan worden besteed.

Na een half jaar van intensieve voorbereiding zijn we in april begonnen met de uitrol. Verschillende scholen in de regio Rotterdam hebben zeer enthousiast gereageerd en hebben zich ondertussen succesvol aangesloten. De eerste textielcontainers zijn inmiddels dan ook al geplaatst.

Persbericht - Ondertekening Texned

Krachten bundelen

Door de unieke combinatie van textielinzameling en vergroening dragen we bij aan een duurzame oplossing voor meerdere maatschappelijke uitdagingen. Zo zorgt deze samenwerking voor meer hergebruik van kleding. Daarnaast zorgt het voor het verminderen van afvalstromen en draagt het bij aan het creëren van een 100% circulaire textielketen.

Doordat scholen kunnen sparen voor het vergroenen van een schoolplein wordt er ook gewerkt aan een groenere en gezondere schoolomgeving, waar kinderen meer kunnen bewegen, spelen en zich beter kunnen concentreren. Groene schoolpleinen zijn ook nog eens goed voor het vergroten van de biodiversiteit, hebben een verkoelende werking en bieden een oplossing voor wateroverlast tijdens hevige regenval. Kortom, een samenwerking waarbij krachten worden gebundeld en iedereen profijt van kan hebben!

Heeft uw school, BSO, kinderdagverblijf of integraal kindcentrum ook interesse? Voor alle informatie bekijk de website www.textieleruitgroenerin.nl of neem contact op met Daniel van der Linden, projectmanager van dit project, op +31621180786 of welkom@textieleruitgroenerin.nl.

Pim Lage Venterink
Pim Lage Venterink

Productmanager Spelen, idverde Realisatie

T: 06 10 01 27 27
E: pim.lageventerink@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws