Nieuws
Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies
T: 06 53 25 00 15

18 januari 2023

Inrichting ecologische verbindingszones in het westen van Tilburg

Vanuit idverde Advies zijn we sinds 2015 betrokken bij diverse Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) en beekherstelprojecten aan de westkant van Tilburg. We zijn samen met gemeente Tilburg en Waterschap Brabantse Delta gestart met het opstellen van een bidbook om subsidie te krijgen voor de realisatie van de ontbrekende schakels in het Nationaal Natuurnetwerk Brabant. Nadat de subsidie was toegekend hebben we de afgelopen jaren diverse projecten vanuit dit bidbook ontworpen, technisch voorbereid en zijn / worden deze op dit moment uitgevoerd.

Natuurontwikkeling Reeshofweide en Lange Rekken

1,27 km beekherstel en 18 hectare nieuwe natuur als uitloopgebied van de woonwijk Reeshof. Er is nieuwe natuur, de beek heeft een meer natuurlijke vorm, de waterkwaliteit is verbeterd en obstakels voor vissen zijn weggehaald of aangepast. Die natuur vormt het leefgebied voor amfibieën, vlinders, kleine zoogdieren en vogels.

Ecologische verbindingszone en beekherstel Oude Leij (deeltraject Koolhoven)

1,03 km beekherstel en EVZ door de nieuwbouwwijk Koolhoven. Een gebied van gemiddeld 50 meter breed is ingericht met poelen, waterbergingen en diverse beplantingen en bomen. Bestaande bomen en begroeiing is zo veel mogelijk ingepast in het ontwerp. Belangrijk aspect op deze locatie is een waardevolle beukenlaan. Hier hebben de collega’s van idverde Bomendienst ons geadviseerd over de (on)mogelijkheden.

Oude Leij (koolhoven)
Reeshofweide
Visualisatie Groote Leij

Beekherstel Oude Leij (deeltraject Bosperceel)

1,84 km beekherstel tussen de A58 en de Gilzerbaan. Wat dit traject complex maakt is dat de beek volledig wordt begrensd door particuliere bosperceeltjes. Daarom is een aanbesteding van een bouwteam voorbereid om samen met de aannemer op basis van materieel, bereikbaarheid en de beoogde maatregelen tot een uitvoeringsplan te komen. Dit is inmiddels gereed. Het is nu nog even wachten op de uitvoering totdat alle vergunningen zijn verleend.

Ecologische verbindingszone Groote Leij

Vanaf de A58 krijgt de Groote Leij over een lengte van ruim 1 km een meer natuurlijke loop en inrichting. Een brede zone wordt hier ingericht als natuurgebied. De ambitie voor het hele projectgebied is een beekdal waarbij ‘de kom’ (het dal) wordt hersteld met voedselarme en natte natuur. We willen deels nat laagveenbos en deels beekbegeleidende bossen ontwikkelen in combinatie met vochtige hooilanden, met verspreid in het gebied poelen, laagten en mantelzones geschikt voor specifieke planten en dieren. Op de hogere westelijke flank komt kruidenrijke flora en faunarijk grasland met diversiteit in ruigte en beeldbepalende bomen. Uniek element is een doorstroommoeras.

Ecologische verbindingszone Hultense Leij

Deze EVZ van bijna 3 km lang vormt de toekomstige grens van het toekomstige bedrijventerrein Wijkevoort. Daarom wordt deze extra robuust uitgevoerd met een gemiddelde breedte van 50 meter. Het ontwerp wordt op dit moment technisch verder uitgewerkt. De beek wordt hier veel natuurlijker ingericht en er komen diverse poelen en beplantingen.

Dennis van Heumen
Dennis van Heumen

Projectleider sr. Voorbereiding & Realisatie, idverde Advies

T: 06 53 25 00 15
E: dennis.v.heumen@idverde.nl

“Samen met leuke collega’s werken aan uitdagende en gevarieerde projecten!”

Laatste nieuws

Meer nieuws

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen