Nieuws
04 april 2022

Inzet Nederlandse trots DutchTrig® in 2021 weer zeer succesvol!

Ieder jaar opnieuw worden er iepen aangetast door de iepziekte. Zonde van de culturele en esthetische waarde die zij in ons landschap vertegenwoordigen. Al een eeuw lang is men in Nederland zeer actief bezig om de ziekte onder controle te houden. Zowel de huidige kennis als de oplossingen komen van oorsprong uit ons land. Dit ‘nationaal’ erfgoed wordt wereldwijd erkent en geprezen en dat willen we niet kwijt!

Juiste werkwijze

Bij de aanpak van een probleem van deze omvang, wordt vaak gekeken naar een snelle oplossing. Iepziekte heeft in Europa en Noord-Amerika een belangrijke functie in de ecologie van iepenspintkevers. De schimmel zorgt voor sterfte van de boom, waardoor een ‘broedboom’ ontstaat waarin een populatie kevers zich ontwikkelt. Dit is de belangrijkste reden om zieke bomen zo snel mogelijk te verwijderen! Eerst moet de zieke iep gedetecteerd worden en op zeer korte termijn worden geveld en afgevoerd. Vervolgens wordt een nieuwe boom geplant. Dit alles is zeer kostbaar en het duurt jaren voordat de nieuwe boom dezelfde waarde heeft als de vervangen boom. Daarom heeft het behoud van iepen prioriteit!

Beter alternatief

Al sinds 1992 heeft idverde Bomendienst ervaring met het injecteren van gezonde iepen om ze te beschermen tegen de aantasting van de schimmel. Door preventief te handelen blijven bomen behouden en daarmee ook de investeringen die in het verleden zijn gemaakt. De injecties kosten een fractie van kap en herplant.

Meer informatie over DutchTrig®

Resultaten in 2021

In de 29 jaar dat idverde Bomendienst iepen injecteert, is het resultaat altijd uitzonderlijk goed gebleken. Van alle geïnjecteerde iepen wordt maar een heel klein aantal ziek. In het afgelopen seizoen zijn er in Nederland bijna 21.000 iepen geïnjecteerd en was het uitvalspercentage slechts 1,4%. Dit betekent een enorme besparing op de kosten voor het vellen, afvoeren en herplanten.

DutchTrig® in Nieuw-Zeeland

Iepen worden niet alleen in Nederland geïnjecteerd. Al jarenlang wordt Dutchtrig® in diverse andere landen over de hele wereld ingezet, waaronder Duitsland, de Verenigde Staten, Zweden, Canada en in het Verenigd Koninkrijk. Ook hier zijn de resultaten zeer goed. In 2021 was er ook een primeur en zijn de eerste iepen in Nieuw-Zeeland geïnjecteerd.

Download - Nieuws - Factsheet DT 2021
Download de DutchTrig® factsheet van 2021
Overzicht - Nieuws - Factsheet DT 2021

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws