Nieuws
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 22 34 74

27 februari 2020

Kennis over multifunctionele groene daken en gevels

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel.

Wij hebben als BTL Advies bijgedragen aan het ontwikkelen van kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Deze kennis is samengebracht in het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels van ISSO.

Integratie van technieken

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels biedt praktische informatie en tools aan professionals die begroeide gevels en daken voor gebruik, waterberging en energieopwekking willen realiseren. Als er is gekozen voor een groen dak en/of gevel biedt het praktijkboek ondersteuning bij het ontwerp, de realisatie, onderhoud en eventueel de sloop. Het praktijkboek behandelt de integratie van meerdere technieken om tot een oplossing te komen, waarin meerdere functies (gebruik, waterberging en energieopwekking) en vormen van gebruikerswaarde centraal staan.

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

Voor meerdere doelgroepen

Het nieuwe praktijkboek kent meerdere invalshoeken. Enerzijds voor verschillende doelgroepen uit verschillende segmenten van de markt. En anderzijds per functie van een groen dak of gevel. In deze versie is de praktische informatie gebundeld in één overzichtelijk nieuw basiswerk voor meerdere doelgroepen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in onderwijs en bijscholing.

Onze inbreng als partner

Dit praktijkboek is tot stand gekomen dankzij de inbreng van vele partijen. Samen staan we voor kwaliteit. Want van beter weten komt beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een beter, groener leven voor ons allemaal. Als gespecialiseerde adviseurs in dak- en gevelbegroeiingen, met een onafhankelijke insteek, hebben wij als rapporteurs alle actuele kennis en kunde verzameld en verwoord in het nieuwe praktijkboek. Hiermee willen wij bijdragen aan een nieuwe kwaliteitsimpuls van de markt als geheel.

Toegang tot de kennis

Het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank. Met de actiecode: BTL-ISSO-groene daken-2020 krijgt u tijdelijk toegang tot de online uitgave. Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar bestellingen@isso.nl. Vermeld daarbij bovenstaande code en u ontvangt van ISSO een e-mail wanneer u tijdelijk toegang hebt.

Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”

Laatste nieuws

Meer nieuws