Nieuws
© gemeente Meierijstad
Wendy Hopmans
Wendy Hopmans

projectleider Omgevingsbeheer , idverde Advies
T: 06 10 05 89 88

06 augustus 2018

“Kennis van buiten naar binnen halen”

In Meierijstad staan de beste stuurlui dit keer niet aan wal. Bij de integrale visie en het beheerplan voor de openbare ruimte (IVOR/IBOR), ligt de nadruk op het verzamelen van kennis die aanwezig is bij stakeholders en inwoners (van buiten naar binnen). Op deze manier wil de gemeente een koers neerzetten die passend is voor alle dorpen, wijken en bedrijventerreinen van Meierijstad.

Drie in één

De gemeente Meierijstad is in 2017 ontstaan uit de gemeentes Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Elke gemeente bracht zijn eigen beleid voor de openbare ruimte mee. Nu het één gemeente is geworden, wordt het tijd voor een overkoepelende visie op de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Een visie die niet alleen rekening houdt met het gelijktrekken van de drie voormalige gemeentes, maar juist ook de onderlinge verschillen duidelijk laat zien.

© gemeente Meierijstad - Markt Veghel
© gemeente Meierijstad - knoptoren Sint-Oedenrode
© gemeente Meierijstad -Glazen boerderij Schijndel

Het vertrouwde loslaten

Als gemeente kun je vanuit vaktechnische expertise bepalen hoe de openbare ruimte moet worden ingericht en beheerd. Normen, richtlijnen en budgetten geven vele randvoorwaarden, maar dit levert niet altijd het gewenste resultaat op voor gebruikers. In Meierijstad is daarom gekozen voor het loslaten van het oude beleid om met een bijna leeg canvas te beginnen.

Natuurlijk geeft de gemeente wel kaders mee, zoals de thema’s uit het collegewerkprogramma (Mijlpalen voor Meierijstad), want de IVOR en IBOR moeten wel een overkoepelend plan voor de gehele gemeente worden. En juist de openbare ruimte biedt mogelijkheden om als gemeente actief te werken aan de doelen uit het collegeprogramma. Hoe deze thema’s vervolgens in de dorpen en wijken worden uitgewerkt wordt met de stakeholders en dorps- en wijkraden besproken.

Participatie in het planproces

Een plan wat bedoeld is voor inwoners en gebruikers moet ook opgesteld worden door inwoners en gebruikers. Natuurlijk hebben de gemeente en BTL Advies een grote rol in het schrijven van de IVOR en IBOR, maar de inwoners en gebruikers bepalen de inhoud.

Op verschillende niveaus en momenten in het planproces participeren inwoners en gebruikers. Zo is er altijd een vertegenwoordiging van de dorps- en wijkraden bij de kernteamoverleggen aanwezig, worden interviews gehouden met stakeholders (verenigingen en belangenorganisaties) en vinden bijeenkomsten plaats met dorps- en wijkraden, waarin ze op een interactieve manier hun inbreng kunnen leveren.

Eind 2018 een vastgesteld IVOR/IBOR

De gemeente heeft als doel gesteld dat de IVOR en IBOR eind 2018 wordt vastgesteld. Voor de zomer moet de visie klaar zijn om door de gemeenteraad vastgesteld te kunnen worden. Na de zomer volgt dan het traject voor het opstellen van het beheerplan. BTL Advies begeleidt en helpt de gemeente bij dit proces. In het kernteam werken de betrokken ambtenaren van Meijerijstad intensief samen met onze adviseurs. Door de combinatie van gedegen lokale kennis met landelijke expertise en een flinke dosis enthousiasme voor de openbare ruimte van Meijerijstad gaat dit lukken!

Wendy Hopmans
Wendy Hopmans

projectleider Omgevingsbeheer , idverde Advies

T: 06 10 05 89 88
E: wendy.hopmans@idverde.nl

“Het is voor mij een uitdaging om de balans te zoeken tussen overheidsambities en burgerbelangen.”

Laatste nieuws

Meer nieuws