Nieuws
Aron Straver
Aron Straver

Landschapsontwerper/Adviseur , idverde Advies
T: 073 205 11 00

02 september 2020

Kloosterterrein Veghel krijgt nieuwe bestemming

In het centrum van Veghel bevindt zich sinds 1844 het klooster van de Zusters Franciscanessen. Al ruim 175 jaar zetten de zusters zich belangeloos in voor het onderwijs en de ouderen- en ziekenzorg in Veghel. Op dit moment wonen er nog 36 zusters in het klooster en gezamenlijk hebben zij maar één wens: dat hun maatschappelijke doelstelling in de toekomst wordt voortgezet.

Om dit te bereiken hebben de zusters hun erfgoed beschikbaar gesteld voor de Veghelse gemeenschap, zodat het kan worden omgevormd naar een woongebied waarin zorg en verschillende sociale activiteiten een prominente rol spelen. Hiermee kan het gedachtegoed van de zusters voortleven. Gezien de hoge leeftijd van vele zusters kunnen zij dit niet alleen, daarom zijn zij samen met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, Rijksbouwmeester Floris Alkemade, LA | Architecten Ingenieurs en BTL (onderdeel van idverde) op zoek gegaan naar een passende invulling voor de herbestemming van het terrein.

Modern erfgoed

Deze zoektocht heeft geleid tot het opstellen van het Masterplan Klooster Franciscanessen Veghel, wat recentelijk is vastgesteld door de gemeente Meierijstad. Ook al is de katholieke erfenis een belangrijk uitgangspunt, de acht appartementengebouwen krijgen geen historisch, maar een geheel eigentijds gezicht. Op onderstaande plattegrond staat de nieuwe bebouwing ingetekend. Linksonder zijn twee appartementengebouwen. Helemaal rechts, gelegen aan de Deken van Mierstraat, komt een appartementencomplex met een open plint welke voorzien wordt van een maatschappelijke functie. Dit gebouw wordt de entree van het terrein. In het midden komen ook nog vijf appartementen.

Al met al worden hiermee ca 350 woningen gerealiseerd welke bereikbaar zijn voor verschillende doelgroepen zoals (jonge) gezinnen, jongeren, ouderen, gehandicapten en zorgbehoevenden. Ongeveer de helft van de woningen zal verhuurd worden in het sociale segment. Dit in combinatie met de aanwezigheid van verschillende andere maatschappelijke instellingen zorgt ervoor dat buren aandacht en zorg hebben voor elkaar.

Ontmoeting in het groen

Bij de herbestemming is de buitenruimte net zo belangrijk als de gebouwen. Juist hier vinden vele ontmoetingen plaats. In de stedenbouwkundige opzet van het masterplan is daarom ingezet op het creëren van diverse hofjes en binnentuinen op het terrein. Elke plek draagt op een eigen manier bij aan zorg en/of sociale interactie: of het nu een plek is waar kinderen kunnen spelen, de zintuigen van zorgbehoevenden worden geprikkeld, een spelletje jeu-de-boules kan worden gespeeld of simpelweg een praatje kan worden gemaakt.

De hofjes en tuinen worden met elkaar verbonden door een netwerk van ‘langzaamverkeersroutes’ (voor fietsers en wandelaars) die allemaal een zekere verblijfsfunctie hebben. Door een goede balans tussen verharding en groen wordt een prettig leef- en woonklimaat voor bewoners en voorbijgangers gewaarborgd. De precieze invulling wordt nog nader uitgewerkt, maar het uitgangspunt is dat de inrichting bijdraagt aan een prettig (leef-)klimaat voor mens en dier. Zo zal de beplantingskeuze de lokale biodiversiteit tegemoet komen, alsook het verminderen van hinder door hitte, water en geluidsoverlast. Met name dit laatste is van groot belang voor de huidige en toekomstige bewoners van het kloosterterrein.

Het best bewaarde geheim van Veghel, de Kloostertuin waaraan het gebied grenst, wordt niet zomaar opengegooid. Zo worden de entrees voorzien van groene toegangspoorten die je als het ware naar een prachtige, maar verborgen wereld leiden.

De ontwikkeling van het Klooster Zusters Franciscanessen is een prachtig voorbeeld waarin integraal wordt gezocht naar hoe een gebied kan worden omgevormd naar een huiskamer voor iedereen. Een plek waar mensen samen leven en oog hebben voor elkaar. Een plek waarin het historisch gedachtengoed van de Zusters en bijzondere plek krijgt in de samenleving van morgen.

Afbeelding: Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

Plattegrond: BTL Advies

Plattegrond

Aron Straver
Aron Straver

Landschapsontwerper/Adviseur , idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: aron.straver@idverde.nl

“Vormgever van de vitale en duurzame stad. ”
Brochure Groener zorgen
Groener-Zorgen
Download brochure

Laatste nieuws

Meer nieuws