Nieuws
Jort Bosman
Jort Bosman

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

05 januari 2022

Meer grip op bladluizenoverlast: monitoring en bestrijding op maat

Een Nederlandse stad is niet compleet zonder de linde. Een laan met lindes draagt bij aan het stedelijk groen én aan het historische karakter van onze binnensteden. Helaas brengt de linde soms ook overlast: de bonte lindebladluis (Eucallipterus tiliae) produceert in de zomermaanden honingdauw, wat zorgt voor een plakkerig laagje op auto’s en straatmeubilair. Daarom zijn veel gemeenten op zoek naar oplossingen om bladluizenoverlast te verminderen.

idverde Bomendienst bestrijdt al jarenlang bladluizen op biologische wijze, door larven en poppen uit te zetten van het tweestippelig lieveheersbeestje (Adalia bipunctata). We zetten de Adalia’s uit in de periode begin mei – begin juli. Op deze manier wordt de overlast aantoonbaar verminderd: waar Adalia’s zijn uitgezet, zijn de aantallen bladluizen duidelijk lager.

Om de overlast echt tot een minimum te beperken, is het belangrijk om goed grip te krijgen op de onderliggende dynamiek. Een belangrijk onderdeel daarvan is monitoring. Op verschillende locaties hebben we hiermee al ervaring opgedaan: in de periode mei – september wordt regelmatig onderzocht hoeveel luizen aanwezig zijn en hoeveel honingdauw zij produceren. Deze aanvulling op de reguliere bestrijding kunnen we nu ook in uw gemeente aanbieden.

Zo maken we voor u inzichtelijk, wat de mate van overlast nu echt is. We stellen vast wanneer er een ‘overlastpiek’ is en we tonen het effect van de bestrijding objectief aan. De ontwikkeling van bladluizenpopulatie én overlast wordt overzichtelijk gepresenteerd in een grafiek. Monitoring is ook handig bij de communicatie naar bewoners. Op deze manier laten we zien, dat we meldingen van overlast serieus nemen en dat de bestrijding echt een verschil maakt.

Met de verzamelde informatie kan de bestrijding nog effectiever worden uitgevoerd. Op locaties waar veel overlast is, kunnen in overleg extra maatregelen worden getroffen. Ook kan besloten worden, om de Adalia’s eerder of juist later in het seizoen uit te zetten. Verder kunnen we hiermee snel reageren op onverwachte ontwikkelingen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren was de zomer van 2021 relatief koel en nat. Hierdoor namen de bladluispopulaties flink toe; in verschillende plaatsen leidde dit tot een ongekend hoge overlastpiek in juli en augustus. Met behulp van monitoring wordt de toegenomen overlast snel ontdekt en kan bijvoorbeeld besloten worden tot een ‘boostercampagne’: extra zakjes Adalia’s in juli om de zomerpiek tegen te gaan.

Heeft u interesse in biologische bladluisbestrijding met Adalia’s? Zou u graag willen dat we naast de reguliere bestrijding ook monitoring en bestrijding op maat uitvoeren? Neem dan contact op met het team Boomziekten & Aantastingen van idverde Bomendienst.

Boomziektenkalender 2022 kwartaal 1

Onze collega’s denken graag met u vooruit. Daarom introduceren ze ieder kwartaal een boomziektenkalender waarin te zien is welke boomsoort er wanneer vraagt om extra aandacht. In januari zijn de meeste bomen, afhankelijk van het weer, in rust. Onze specialisten zijn daarom al volop bezig met het analyseren en het maken van plannen voor de rest van het jaar. Een goede monitoring van de bomen is belangrijk! Benieuwd welke bomen in januari, februari en maart extra aandacht nodig hebben? Download hieronder de boomziektenkalender van kwartaal 1 of plan een afspraak in met de collega’s van idverde Bomendienst.

Boomziektekalender Q1

Wilt u meer weten over boomziekte en -aantastingen in kwartaal 1? Download dan onze kalender.

Download brochure
Boomziektekalender
Jort Bosman
Jort Bosman

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst

T: 055 599 94 44
E: jort.bosman@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws