Nieuws
28 september 2017

Natuureffect als contractuele doelstelling, het kan!

Natuurontwikkeling als meetbaar resultaat van een onderhoudscontract, dat kan in het Natuureffectbestek. Juist bij natuurbeheer is het lastig om vooraf in te schatten welke maatregelen tot de gewenste ontwikkeling leiden. Ecologie is immers onvoorspelbaar en gevoelig voor veranderende omstandigheden. Natuurbeherende organisaties hebben echter een duidelijke visie op en kennis van natuurontwikkeling, bijvoorbeeld het vergroten van de biodiversiteit of het realiseren van leefgebieden voor specifieke doelsoorten. In het Natuureffectbestek is dit vertaald naar contractuele doelstellingen (prestatie-indicatoren). De uitvoerende partij wordt primair verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omstandigheden voor de gewenste soort- en gebiedsontwikkeling. De gerealiseerde resultaten (bereikte natuureffecten) vormen de basis voor de prestatiebeoordeling.

Wie durft dat?

Gemeente Dordrecht heeft de ambitie om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Zij gaan de uitdaging aan om het beheer van hun natuurterreinen met een Natuureffectbestek in uitvoering te brengen bij Natuur- en Vogelwacht Biesbosch (NVB). De samenwerking met deze partij verloopt al jaren positief. Zij hebben bewezen deskundig te zijn in natuurbeheer. De gemeente wil echter de afspraken over de samenwerking, de gewenste resultaten en de financiën vastleggen in een contract.

1080 x 500 - Nieuws - Natuureffect conctractuele doelstelling

Prestatie-indicatoren

De natuurterreinen en -objecten in de gemeente Dordrecht zijn divers: loofbos, wilgenvloedbos, grienden, bloemrijk gras en moerassen liggen verspreid in de stad, het buitengebied en nabij de Biesbosch. De gemeente en de NVB passen bij het beheren van deze natuur de leefgebiedenbenadering toe. Deze richt zich op groepen van soorten in hun leefgebied, in plaats van op individuele soorten. Het gaat hierbij om het creëren en in stand houden van een leefgebied voor een groep soorten die vergelijkbare maatregelen verlangen. De focus ligt op kansrijke, potentiële leefgebieden en de verbindingen hiertussen. BTL Advies vertaalt deze beheervisie naar prestatie-indicatoren, procesafspraken en legt deze vast in het Natuureffectbestek.

De indicatoren moeten meetbaar zijn. Voor de NVB om te toetsen of de vereiste natuurwaarden, als gevolg van de beheermaatregelen, bereikt worden. Voor de gemeente Dordrecht om inzichtelijk te maken of de ecologische ambitie wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn de meetbare indicatoren bruikbaar voor de NVB om te toetsen of de natuurwaarde wordt versterkt als gevolg van de beheermaatregelen. Indicatoren die bepalend zijn voor het vergroten van de biodiversiteit, zijn bijvoorbeeld variatie in de structuuropbouw, in leeftijdsopbouw en in bedekking. Periodieke ecologische monitoring van de prestatie-indicatoren moet aantonen of de NVB de doelstellingen haalt. Wanneer uit de monitoring blijkt dat het beheer niet of onvoldoende bijdraagt aan de gewenste ontwikkeling moeten de maatregelen bijgesteld worden.

Durft u het ook?

Heeft u er weleens over nagedacht om niet de onderhoudswerkzaamheden voor te schrijven, maar uw ecologische ambitie uit te besteden? Wij denken graag met u mee.

890x320-natuureffect

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen