Nieuws
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

27 augustus 2021

Nest met boomvalken gespot op spannende hoogte

Tijdens het project ‘Beter Benutten 380kV’, uitgevoerd door TenneT, worden bestaande hoogspanningsmasten in Diemen-Lelystad versterkt met nieuwe kabels. De geleiders (draden) worden vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit van 380kV. Erwin van Bennekom en Laura Kooijman (beide Adviseur ecoloog bij idverde Advies) hebben in opdracht van Enprom Sp. z o.o en onder supervisie van Duvekot Rentmeesters B.V. de ecologische begeleiding uitgevoerd naar o.a. broedvogels in hoogspanningsmasten. Vooraf zijn er geen nesten met broedvogels geconstateerd en het project werd vrijgegeven. Tijdens de start van het project is er bovenop één van de hoogspanningsmasten toch een nest gevonden met daarin jonge boomvalken. Het project werd direct stil gelegd, zodat de oudervogels hun kuikens konden grootbrengen. De boomvalken hebben onverstoord voor hun nageslacht kunnen zorgen wat er voor heeft gezorgd dat de kuikens zijn uitgevlogen!

Monitoring vogels in hoogspanningsmasten

idverde Advies monitort de vogels in hoogspanningsmasten van Diemen tot en met Almere. ‘’In het voorjaar/zomer gaan we elke mast langs om te inventariseren welke vogels er in de masten broeden,’’ vertelt Van Bennekom. De boomvalk broed laat in het seizoen. Ondanks de monitoring van alle ecologen en vogelwachten, heeft niemand het nest in de hoogspanningsmast gespot. Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden door TenneT is het nest met boomvalken voor het eerst waargenomen. Het geplande werk in de mast werd direct stil gelegd omdat er volgens de Wet Natuurbescherming niet gewerkt mag worden rondom een bezet nest. Het boomvalkennest is vervolgens door ecologen van idverde Advies en Duvekot Rentemeesters B.V. in de gaten gehouden (gemonitord). Eind augustus constateerden zij dat de jongen vliegvlug zijn, wat betekent dat ze kunnen vliegen. De mast is vervolgens ecologisch vrijgegeven zodat er weer gewerkt mag worden in de hoogspanningsmasten. De aannemer is na de vrijgave snel begonnen met de werkzaamheden in de mast.

afbeelding 890

Boomvalken

De boomvalk is in Nederland een vrij zeldzamen roofvogelsoort onder de algemene roofvogels. Elk jaar zijn er ongeveer 750 broedparen te vinden in Nederland. De naam zegt het al: ze broeden graag hoog in de bomen en in dit geval dus graag hoog in de hoogspanningsmast. De boomvalk bouwt zelf geen nest, maar gebruikt de nesten van andere vogels zoals die van eksters of zwarte kraaien.

Meer weten over Ecologie?

Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws