Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

15 september 2017

Nieuwe eilanden Waterdunen walhalla voor vogels

In toekomstig binnendijks natuur- en recreatiegebied Waterdunen bepaalt het getij de natuur. Het Zeeuwse landschap ziet er met getij ieder uur anders uit, waardoor het een 5-sterrenhotel voor vogels is. Zij vinden hier een rustige plek om te foerageren of te broeden. Ook is het gebied een rustplek voor trekvogels die de kustlijn volgen en de Westerscheldemonding op het smalste punt oversteken. “Op dit moment is er in het Natura 2000-gebied Westerschelde (grenzend aan Waterdunen) een gebrek aan geschikte broedplaatsen en rustgebieden voor vogelsoorten die op kale grond broeden (o.a. de kluut, zwartkopmeeuw, dwergstern en visdief)”, vertelt Jeroen de Maat van provincie Zeeland. “Daarom zijn er in de afgelopen maanden, maar liefst acht broedeilanden (80.000 m2) aangelegd.” Het gebied zal door die natuur ook zeer aantrekkelijk zijn voor recreatie.

1080x600-strand

Estuariene natuur

De Maat: “Bij het inrichtingsplan van Waterdunen is ervoor gekozen om de oppervlakte estuariene natuur zo groot mogelijk te maken. De natuurontwikkeling wordt dus bepaald door de werking van de getijden.” De vogeleilanden zijn open en kaal. Met een gedempt getij in het gebied met twee keer per dag een verschil in waterniveau van 1 tot 1,5 meter, zullen de eilanden onder invloed staan van zout water. Hierdoor wordt de groei van vegetatie beperkt, waardoor de eilanden geschikt zijn als broedplaats voor kustvogels. Dit klinkt niet echt als natuurgebied, zou je denken. Maar met het gedempte getij en het zoute water ontstaat een uniek schorrengebied dat een voedselrijke omgeving biedt voor vogels die aan de kust steeds minder rustige plekken vinden.

Heel veel schelpen

Dennis van Heumen is als projectleider bij BTL Advies verantwoordelijk voor de aanleg van de vogeleilanden. BTL heeft de contractvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering voor haar rekening genomen. Van Heumen vertelt: “De kleiondergrond van de eilanden is verlaagd en vervolgens opgehoogd met een schelpenlaag van 20 cm dik, zodat de eilanden nu op 0,65 m boven NAP liggen. Hiermee lopen de vogeleilanden bij springtij onder (behalve in het broedseizoen) en wordt vegetatie tegengegaan door het zoute zeewater.” De acht vogeleilanden beslaan bijna 12 voetbalvelden (oftewel 8 hectare), waarvoor in totaal bijna 12.000 ton aan is schelpen aangevoerd. “De vogeleilanden zijn nu volledig beschikbaar voor de vogels,” vertelt De Maat. “Sternen, plevieren en steltlopers kunnen er ongestoord rusten, overtijen en volgend seizoen gaan broeden.”

1080x600-strand2

Over Waterdunen en BTL

Waterdunen is een natuur- en recreatiegebied in aanbouw. Een bijzonder gebied op de grens van land en zee, 350 hectare zilte natuur tussen Groede en Breskens. In Waterdunen wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van landinrichting, aquacultuur en kustversterking: leven met de zee. Er komt een kilometerslang netwerk van recreatiepaden.

De BTL Groep bestaat uit BTL AdviesBTL Bomendienst en BTL Realisatie. Er werken zo’n 400 mensen verdeeld over een zestiental locaties.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws