Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

08 december 2017

Nieuwe locatie voor Volkstuinvereniging De Kraan

Gemeente Tilburg groeit! Er wordt flink gebouwd en onderdeel hiervan is de gebiedsontwikkeling Koningsoord met een pittoresk dorpshart en ruime woningen. Om dit nieuwe gebied te ontsluiten wordt volgend jaar een nieuwe weg aangelegd. Vooruitlopend hierop is Volkstuinverenging De Kraan verhuisd naar de Heikantsebaan. Een bijzondere en ambitieuze opgave omdat het hele traject, van planvorming tot en met realisatie, binnen zes maanden gerealiseerd moest worden.

Eind 2016 is gestart met de planvorming van de verhuizing. Omdat de volkstuinvereniging een teeltseizoen nodig heeft om te kunnen verhuizen, moest de nieuwe locatie tijdig gereed zijn. Voor het gehele traject, van planvorming, overleg met belanghebbenden, tot en met het ontwerp en de realisatie was hierdoor slechts iets meer dan een half jaar de tijd. Een strakke planning dus, vertelt Stijn Schouwenaars van BTL Advies (Technisch Adviseur).

1080x600-volktuin

Nauwe samenwerking

In dit project is de ontwerpfase geïntegreerd met de realisatie- en nazorgfase. Hierdoor ging het gehele traject sneller en was er minder ruis in de communicatie. Rob van Nuenen, projectleider bij gemeente Tilburg vertelt: “Het was erg prettig voor de gemeente en de volkstuinvereniging dat van ontwerp tot nazorg steeds dezelfde gezichten voorbijkwamen. Hierdoor ben je als klant optimaal betrokken bij de projectvoortgang. BTL blijft als adviseur en uitvoerende partij tegelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.”

Direct aan de slag

Tijdens de uitvoeringsfasering is rekening gehouden met de wensen van de tuinders; het cultuurtechnische werk is direct uitgevoerd, zodat de eerste tuintjes begin juli in gebruik genomen konden worden. Doordat er dagelijks contact was tussen BTL en de volkstuinvereniging kon er snel geschakeld worden en werden kleine aanpassingen in het ontwerp meteen doorgevoerd. Zo is de definitieve verkaveling van de tuintjes tijdens de uitvoering nog gewijzigd. Henk Kokx, lid van Volkstuinvereniging De Kraan: ”Het was mooi om te zien dat veel tuinen een dag na oplevering direct in gebruik werden genomen door de leden.”

Over BTL

De BTL Groep bestaat uit BTL Advies, BTL Bomendienst en BTL Realisatie. Er werken zo’n 400 mensen verdeeld over een zestiental locaties.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws