• Home
  • Laatste nieuws
  • Nieuwe onderhoudscontracten voor Van Gelder en BTL in Rotterdamse haven
Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

03 februari 2020

Nieuwe onderhoudscontracten voor Van Gelder en BTL in Rotterdamse haven

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en BTL Realisatie zorgen de komende vier jaar voor het onderhoud in de openbare ruimten van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ze wonnen de Europese aanbesteding van het Havenbedrijf Rotterdam. Met het onderhoud is een totaalbedrag gemoeid van € 38 miljoen. In de overeenkomst is bedongen dat bij tevredenheid van alle partijen de twee contracten voor nog eens vier jaar kunnen worden verlengd.

“De overeenkomsten passen in het beleid van het Havenbedrijf om op een duurzame manier veel zorg te besteden aan de infrastructuur en groenvoorziening in de haven. Dat is belangrijk voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de haven”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Groen en grijs

Van Gelder is verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘onderhoudscontract grijs’. Het gaat daarbij om het preventieve en correctieve onderhoud van de infrastructuur die te maken heeft met het wegennet in de haven zoals wegverhardingen, markeringen en bebording. Op de rijkswegen na is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor het gehele openbare wegennet in het haven- en industriegebied. BTL is verantwoordelijk voor het ‘onderhoudscontract groen’; het preventieve en correctieve onderhoud aan de buitenruimte zoals de groenvoorziening en het straatmeubilair.

Meeste waarde voor beste prijs

De aanbesteding is tot stand gekomen op een uitzonderlijke wijze. Reeds twee jaar geleden wonnen Van Gelder en BTL de Europese aanbesteding op basis van een zogenoemd ‘Best Value’ aanpak; het behalen van de meeste waarde voor de beste prijs door de krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise.

Unieke aanbesteding

In de onderhoudscontracten spelen de pijlers bereikbaarheid, duurzaamheid, meetbaarheid van het werk en veiligheid een belangrijke rol. De twee aannemers zijn het eerste jaar gaan werken volgens de aanbestedingsafspraken en kregen de gelegenheid om op basis van die bevindingen hun werk in het tweede jaar opnieuw in te richten en gedurende dezelfde periode een nieuw vierjarig contract op te stellen en uit te onderhandelen. “Deze manier van onderhandelen levert een veel efficiëntere manier van onderhoud op die bovendien optimaal bijdraagt aan de doelstellingen van zowel het Havenbedrijf, Van Gelder als BTL”, aldus Ronald Paul.

Olaf Janssen, Algemeen Directeur BTL: “Wat een groot onderscheid is met de reguliere werkwijze, is dat het Havenbedrijf en BTL voorafgaande aan de definitieve gunning met elkaar het aanbod hebben uitgewerkt. De wil om de samenwerking goed vorm te geven werd in deze concretiseringsfase duidelijk en dat hebben wij als heel positief ervaren. Wij zijn er trots op dat wij onze vruchtbare en succesvolle samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam voor een lange periode mogen voortzetten.” Ook Van Gelder was tevreden: “Voor Van Gelder is dit contract uniek, omdat we samenwerken, ontwikkelen en innoveren om zo een bijdrage te leven aan een haven van wereldklasse”, aldus bedrijfsdirecteur Leendert Ripping.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws