Voor gemeenten is soms lastig te bepalen, in welke straten bladluisbestrijding nodig is. Je kunt je baseren op de overlast die door bewoners wordt ervaren, maar het zou handig zijn als de mate van overlast objectief kan worden gemeten. Daarom werken wij aan een nieuw hulpmiddel waarmee wij gemeenten kunnen ondersteunen bij het maken van een beslissing.

Met deze nieuwe tool kan precies worden gemeten, hoeveel druppels honingdauw uit de boom vallen. Als een drempelwaarde wordt overschreden, kan besloten worden om luisbestrijding toe te passen. Luisbestrijding wordt dan gericht en doelmatig ingezet en is zowel effectief als kostenefficiënt.  Daarnaast willen wij een tool ontwikkelen, om overlast door bladluizen nauwkeurig te voorspellen. Op deze manier kan luisbestrijding op precies het juiste moment worden toegepast.