Nieuws
Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies
T: 0348 507 110

02 november 2020

Praktische kennis voor een groene en gezonde wijk

Steden moeten bij het ontwerp en herinrichting van wijken meer rekening houden met maatschappelijke opgaven als gezondheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Groen in de stad zorgt voor een gezonde leefomgeving. Maar hoe doe je dat?

Wat is een groene gezonde wijk? Hoe ziet die eruit? Waar moet je rekening mee houden bij ontwerp of herinrichting van stadswijken? Dat zijn de vragen die centraal stonden in het KCNL Project Groene gezonde wijk, dat het lectoraat Groene en Vitale Stad van Aeres Hogeschool uitvoerde met studenten van Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, InHolland en de aoc’s Wellantcollege en Clusius College. De studenten werden bijgestaan door medewerkers van idverde Advies in Woerden en Staatsbosbeheer.

Tuinconcepten

Onder begeleiding van Dinand Ekkel, lector groene en vitale stad bij Aeres Almere, werkten de studenten in cases aan de vragen. Zo zochten ze voor de wijk Spoorwijk – een sterk versteende wijk in Den Haag – naar mogelijke groene oplossingen voor bewoners. In Zoetermeer keken studenten met bewoners naar mogelijkheden om het Westerpark beter te benutten voor recreatie, ontspanning, sport en spel. En in een wijk in Heiloo keken ze hoe particuliere tuinen een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit en klimaat.

Studentenprojecten

Voor de wijk Spoorwijk ontwikkelden de studenten een toolbox. Die toolbox maakt het effect van 25 maatregelen op 9 verschillende doelen inzichtelijk. Om het gesprek over de waarde van het groen in een wijk te stimuleren en met elkaar over groene interventies na te denken, is het ‘We Value Green spel’ ontwikkeld. Dat spel kan met twaalf personen in twee rondes worden gespeeld.

De rapportages van de studenten geven niet alleen nieuwe inzichten, maar er gebeurde meer: Studenten durven vragen te stellen die professionals aan het denken zetten over de manier waarop ze werken. En omdat de studentenprojecten meestal een half jaarlijkse cyclus lopen, ontstaan er veel contactmomenten met de gemeente. Gemeentelijke projecten lopen vaak veel langer. Die halfjaarlijkse cyclus zorgt zo voor meer structuur in de samenwerking.

Storymap

Er is een storymap van het project ‘Groene Gezonde Wijk’ ontwikkeld. Deze storymap laat zien wat de resultaten van dit project zijn. Zo is te lezen dat de studenten voor de wijk in Heiloo vijf tuinconcepten ontwikkelden, van een strakke groene tuin tot een gezonde biodiverse tuin. Hoe groener de tuinconcepten, hoe beter de bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Nieuws - Groene Gezonde Wijk
Ga naar de storymap
Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”

Laatste nieuws

Meer nieuws