Nieuws
Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies
T: 073 205 11 00

17 augustus 2020

Prestatiegericht onderhoud van sportvelden loont!

Een opdrachtnemer die het onderhoud van sportvelden uitvoert op basis van eigen ervaring en werkwijze, waarmee de levensduur van natuurgrassportvelden wordt verlengd. Dat was de visie van Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in 2015. BTL Advies heeft in 2015 in samenwerking met de gemeente een UAV-gc contract opgesteld voor het onderhoud op Sportpark Schildman voor een uitvoeringsperiode van vier jaar.

Uit deze evaluatie blijkt dat deze innovatieve contractvorm heeft geleid tot:

  • Levensduurverlenging van natuurgrasvelden;
  • Besparing op onderhoudskosten bij gemeente;
  • Positief financieel projectresultaat bij de aannemer;
  • Tevreden bestuurders van sportverenigingen.

Uit de evaluatie blijkt dus dat alle stakeholders (gemeente, sportverenigingen en aannemer) tevreden zijn over de uitvoering van het contract. Het prestatiecontract is dus een win-win-win situatie gebleken. Dit was de motivator om het contract te actualiseren en op eenzelfde wijze het onderhoud door te zetten.

In 2019 heeft BTL Advies gezamenlijk met Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het UAV-gc contract geactualiseerd. Bij deze actualisatie is het gehele onderhoud van het sportpark opgenomen, waarmee efficiëntie wordt verwacht met betrekking tot communicatie en werkwijze.

Het contract heeft een looptijd van 3 jaar (met verlengingen tot maximaal 9 jaar). Het eerste half jaar van het contract is inmiddels gepasseerd. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht deelt hun ervaring van de verstreken periode: “Door in het nieuwe contract ook de complete groenvoorziening rondom de velden (van hek tot hek) op te nemen ontstaat nog meer ontzorging in het totale plaatje. Eén partij is verantwoordelijk voor al het onderhoud, van zowel de velden als het groen daaromheen. Voor de aannemer betekent dit meer efficiëntie omdat hij het werk integraal kan combineren en uitvoeren. Voor de vereniging betekent dit duidelijkheid, één aanspreekpunt en heldere afstemming. Als opdrachtgever zijn we blij dat we deze keuze gemaakt hebben, er valt als het ware een ‘schakel’ tussenuit waarbij de beeldkwaliteit uiteraard gelijk blijft. Daar zijn immers afspraken over gemaakt.”

Brochure Groener sporten

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw sportpark? Download dan onze brochure Groener sporten.

Download brochure
Square_Brochure_groener-sporten@2x
Edwin Eding
Edwin Eding

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: edwin.eding@idverde.nl

“Samen streven we naar een groene en (be)leefbare openbare ruimte.”

Laatste nieuws

Meer nieuws