Nieuws
Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies
T: 0348 507 110

26 november 2020

Samen aan de slag met groot onderhoud in de Muziekwijk in Almere

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding voor het groot onderhoud van de Muziekwijk-Zuid in Almere. Volgend jaar beginnen Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek samen met de gemeente Almere en de bouwteampartners Arcadis en idverde met het maken van plannen en ontwerpen. De uitvoering start in 2022 en vindt plaats in 4 fasen over een periode van 4 tot 5 jaar. Gemeente Almere wil met dit groot onderhoud een totale kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied realiseren, waardoor het wooncomfort voor de bewoners in deze buurt voor een lange duur wordt verhoogd.

Opdracht en doelstellingen

De opdracht omvat zowel civieltechnische werkzaamheden als groenvoorzieningen. De wens van de gemeente is dat we daarbij zo veel mogelijk verhardingsmaterialen en straatmeubilair hergebruiken. Afhankelijk van de noodzaak en de wensen van de bewoners gaan we ook de beplanting in de wijk gedeeltelijk vervangen. De ambitie is het totale onderhoud zo circulair mogelijk uit te voeren. Andere belangrijke doelstellingen zijn het voorkomen van hittestress, wateroverlast en overbelasting van het riool. De gemeente wil bovendien bewoners graag actief betrekken bij het project, dus tijdens het groot onderhoud gaat het bouwteam bewoners stimuleren tot zelfbeheer.

Focus op duurzaamheid

Voor de toekomst van Almere ziet de gemeente kansen op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Zo wil de gemeente het leven van de stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken. Met het groot onderhoud in de Muziekwijk-Zuid heeft de gemeente een aantal duurzame ambities voor ogen.

Samenwerking in bouwteam

Dusseldorp werkte in het aanbestedingstraject samen met partners Arcadis en idverde. Elk bedrijf heeft met zijn eigen expertise een belangrijke bijdrage geleverd aan een gedegen plan van aanpak dat op alle punten invulling geeft aan de gemeentelijke verwachtingen. Dit plan gaf de doorslag tot het gunnen van de opdracht. Arcadis en idverde zijn naast Dusseldorp en de gemeente Almere de bouwteampartners, die het groot onderhoud samen vorm geven en realiseren.

Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies

T: 0348 507 110
E: julia.vd.heijden@idverde.nl

“Het klimaatprobleem is geen probleem voor morgen, maar wel een probleem voor gisteren.”

Laatste nieuws

Meer nieuws