In de media
© Line Sabroe
08 januari 2019

Sint Anthonis zoemt

Het gaat niet goed met bestuivende insecten in Nederland. De afgelopen decennia hebben we toegestaan dat hun leefgebied werd gedecimeerd. Gelukkig is er steeds meer oog voor deze belangrijke dieren en worden steeds meer maatregelen getroffen om het tij te keren.

Bestuivende insecten zoals bijen en zweefvliegen zijn van onschatbare waarde. Ze helpen ons bij onze voedselproductie en zijn een onmisbare schakel in ecosystemen. Om deze groep insecten adequaat te ondersteunen zijn specifieke afgestemde maatregelen noodzakelijk.

Om het leefgebied van bestuivende insecten in Sint Anthonis te optimaliseren is, in opdracht van de gemeente, een inventarisatie van wegbermen en landschapselementen uitgevoerd. De soortensamenstelling van bestuivers veranderd door het jaar heen, daarom is zowel in het vroege voorjaar als in de vroege zomer geïnventariseerd. Door deze inventarisatie is een duidelijk beeld verkregen van de bijen en zweefvliegen die in de gemeente voorkomen en is de toestand van hun leefgebied in kaart gebracht.

In het voorjaar werd al snel duidelijk dat de meeste bestuivende insecten werden aangetrokken door uitbundig bloeiende wilgen en sleedoorns in landschapselementen. Voor de vrij zeldzame gehoornde metselbij (Osmia cornuta) was vooral wilg erg aantrekkelijk. Deze soort nestelt vooral in gaatjes in muren en hout en maakt dan ook dankbaar gebruik van bijenhotels. In de zomer waren vooral de wegbermen interessant voor bestuivende insecten, vooral wegbermen die in 2017 zijn ingezaaid. Hier werd de zeldzame kattenkruidbij (Anthophora quadrimaculata) waargenomen op slangenkruid. Deze soort is erg kieskeurig qua bloembezoek en nesthabitat, zo foerageert deze bij hoofdzakelijk op planten uit de families van lipbloemigen en ruwbladigen en nestelt ze vrijwel uitsluitend in steile leem en zand wanden. Naast deze zeldzame en meer algemene bijensoorten werden verschillende soorten zweefvliegen waargenomen, waarvan een aantal soorten kunnen bijdragen aan natuurlijke plaagdierbestrijding zoals de snorzweefvlieg (Episyrphus balteatus).

Kattenkruidbij (Anthophora quadrimaculata) op wilde marjolein (© Line Sabroe).
Kattenkruidbij (Anthophora quadrimaculata) op wilde marjolein (© Line Sabroe).
Gehoornde metselbij (Osmia cornuta) draagt stuifmeel naar haar nestje in een bijenhotel (© Yerpo).
Gehoornde metselbij (Osmia cornuta) draagt stuifmeel naar haar nestje in een bijenhotel (© Yerpo).

Op basis van de resultaten van de inventarisatie heeft BTL Advies gemeente Sint Anthonis een gedetailleerd advies kunnen geven over maatregelen die de bestuivende insecten ondersteunen, zoals het creëren van verbindingen tussen nesthabitat en foerageerhabitat voor wilde bijen. Dergelijke maatregelen helpen niet alleen de bestuivers, ze zorgen ook nog eens voor verfraaiing van het landelijk gebied.

Sint Anthonis zoemt, maar met één zoemende gemeente zijn de bestuivende insecten nog niet geholpen. Met afgestemd groenbeheer of aanleg van zogenaamde bed and breakfast gebieden voor wilde bijen kunnen we een belangrijke slag slaan om deze belangrijke insecten te ondersteunen. Advies op maat kan ook uw gemeente weer laten zoemen.

In de media - Sint Anthonis zoemt
Vakblad Groen, december 2018 - Sint Anthonis zoemt
© Line Sabroe

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen