In de media
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 82 48 25 56

25 juli 2023

Tilburg laat paar honderd speelplekken opknappen en vergroenen

idverde NL helpt gemeente bij monsterklus

De gemeente Tilburg stond in 2018 voor de grote opgave om een paar honderd speelplekken op te knappen. Haar nadrukkelijke wens was om bij de realisatie ook te kijken naar meer groen, het straatmeubilair én goed te luisteren naar omwonenden van speelplekken. idverde NL won de aanbesteding.

We hebben in de gemeente Tilburg 530 speelplekken, met in totaal meer dan 3.000 speeltoestellen. Een heleboel hiervan zijn ongeveer gelijktijdig aangelegd. De speelplekken zijn intensief gebruikt en een groot deel is aan vervanging toe’, vertelt Janneke Cranenbroek, ontwerpadviseur openbare ruimte bij de gemeente Tilburg. In 2018 inventariseerde de beheerder de status van alle speelplekken in de gemeente. ‘Er werd jaarlijks wel regulier onderhoud uitgevoerd, maar nooit geld vrijgemaakt om ook grootschalig zaken op te knappen. Het college stelde hierop voor dit grondig aan te pakken, waaruit dit meerjarenproject is gerold.’

Download het volledige artikel hieronder of lees het online op de website van Stad + Groen.

Spelen in gemeente Tilburg
Tilburg laat paar honderd speelplekken opknappen en vergroenen - vakblad Stad + Groen - editie 4 2023
Groener spelen in Tilburg
Lonneke web
Lonneke Tetteroo

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 82 48 25 56
E: lonneke.tetteroo@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws