Nieuws
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

24 juni 2021

Webinar Meer biodiversiteit door natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen en het bevorderen van de biodiversiteit gaan hand in hand. Maar welke mogelijkheden zijn er om natuurinclusief bouwen in de stad te stimuleren? En hoe kunt u biodiversiteit écht verankeren in het ruimtelijk beleid? Op 1 juli 2021 van 11.00 tot 12.15 laten onze sprekers u in dit Stadswerk-webinar zien waarmee u aan de slag kunt gaan om te werken aan een groenere, weerbaardere en gezondere gemeente. Dit webinar is een initiatief van onze Regio Zuidoost.

Programma

Landschapsarchitect Irene Mulder en stadsecologe Esther Vogelaar (beiden gemeente Den Haag) vertellen u over het ‘Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen’ dat de gemeente ontwikkelde voor nieuwbouwprojecten. Met deze lijst worden potentiële maatregelen aangereikt aan ontwikkelaars – elk met 1 tot 4 punten – die bijdragen aan het groene bouwen. Ook werken zij al aan een koppeling met de ontwikkeling van een puntensysteem voor de openbare ruimte en de natuurkansenscan.

Irene licht dit puntensysteem toe en gaat in op de succes- en faalfactoren van het natuurinclusief bouwen. Daarnaast wordt ingezoomd op de Nota Stadsnatuur, waarin vorig jaar nieuw natuurbeleid is vastgesteld. En, verre van onbelangrijk: hoe wordt door Den Haag in de (groene) buitenruimte ingezet op het versterken van de ecologie? Esther zal dit beleid toelichten.

Arjan Schoenmakers (Senior Projectleider Ecologie & Natuurwetgeving bij idverde Advies) vertelt aan de hand van de Handleiding zorgvuldig handelen – behorende bij de Gedragscode soortbescherming gemeenten – hoe u biodiversiteit kunt verankeren in ruimtelijk beleid. Ook komt aan de orde hoe u hieraan een praktische invulling geeft binnen het gemeentelijke biodiversiteitsbeleid en, met de blik naar voren gericht, de Omgevingswet. Arjan bespreekt onder andere de relatie met natuurinclusief bouwen, groenbeheer, inrichting en bewustwording/participatie.

Aanmelden

Meld u nu aan om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Heeft u vragen over dit onderwerp? Schroom niet om deze live via chat voor te leggen aan Irene, Esther en Arjan. Meld u ook aan als u niet op 1 juli aanwezig kunt zijn, dan ontvangt u een terugkijklink direct in uw mailbox.

De ecologen van idverde Advies staan voor u klaar!

Bent u op zoek naar specialistisch ecologisch advies? Onze ecologen denken graag met u mee over de wet- en regelgeving, natuurherstel, natuurbeheer en natuurontwikkeling. Wij staan u bij van quickscan tot jaarrond flora- en faunaonderzoek. Altijd met praktische oplossingen en gericht op het creëren van meerwaarde voor groen.

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws