Certificering

Toekomstgericht en duurzaam ondernemen

Bij idverde staan veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze kwaliteit en het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers. Naast kwaliteit en veiligheid vinden wij duurzaamheid ook belangrijk. Wij besteden veel aandacht aan milieuvriendelijke maatregelen en het reduceren van onze CO2-uitstoot. Sociaal ondernemen zit in ons DNA en lokaal geven onze vestigingen hier actief invulling aan.

veiligheid
Download hier ons KAM verslag 2022-2023 Q1 & Q2

Certificaten van Bras Fijnaart, onderdeel van idverde NL

 

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder stimuleert idverde om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Inzicht, reductie, transparantie en participatie zijn de principes die een belangrijke rol spelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de keten en binnen de sector.

CO2-reductiedoelstellingen

Om onze doelstellingen te realiseren, heeft idverde deze samen met de benodigde acties vastgelegd in het CO2-energiemanagementprogramma (EMP).

Beleidsverklaring

idverde heeft de intentie om schade aan het milieu, als gevolg van activiteiten, te voorkomen of te beperken. De directie van idverde erkent daarbij dat het milieubeleid een integraal onderdeel is van het totale ondernemingsbeleid.

Heeft u een vraag over onze certificeringen?

Bianca Senssen
Bianca Senssen

KAM Coördinator, idverde Nederland
T: 0411 60 20 36