Ambities maak je waar met inzicht!

Gemeente Raalte
Gemeente Raalte | 2023 - 2023 | Raalte

Ambities maak je waar met inzicht!

Groen en bomen zijn voor ons en volgende generaties van essentieel belang. Naast esthetische waarde leveren bomen ook veel op. Alle gemeenten in Nederland hebben ambities op het gebied van het bomenbeleid: denk hierbij aan het percentage kroonoppervlak dat er in een gemeente aanwezig moet zijn, maar ook als het gaat om de wateropvang en luchtverontreiniging die bomen afvangen. Inzicht in het bomenbestand, en dan cijfermatig onderlegt, is noodzakelijk om beheer keuzes te kunnen maken!

Verplanten of verwijderen oude eik?

In de gemeente Raalte lopen er een tweetal projecten om dit inzicht te verkrijgen. Op een perceel dat aangewezen is als nieuwbouwperceel staat een grote, oude eik. Om de woningbouwplannen te kunnen realiseren, moest de eik verwijderd of verplant worden. Met behulp van het softwarepakket i-Tree is, in nauwe samenwerking tussen Wilco Blokker vanuit de gemeente Raalte en idverde Bomendienst, in kaart gebracht wat de verdiensten van de boom zijn. Dankzij wetenschappelijk onderbouwde berekeningen kan de gemeente een afgewogen keuze maken bij dit boomgerelateerde vraagstuk.  Conclusie: deze zomereik heeft de afgelopen 50 jaar 6.895 kilo CO² afgevangen en nog steeds legt deze boom jaarlijks 47 kilo aan koolstof vast. Naast de enorme waarde die de boom heeft, kwam ook het kostencomponent kijken. Want bij behoud van de boom op de locatie waar deze nu staat, zou er een bouwkavel minder gebruikt kunnen worden. In opdracht van de boombeheerder is idverde Bomendienst gestart met een verplantbaarheidsonderzoek. De oude eik bleek verplantbaar te zijn.

Alle kosten en baten in ogenschouw nemend, werd geconcludeerd dat het verplanten van de boom de enige juiste oplossing zou zijn. Op basis van de inzichten die i-Tree de gemeente Raalte heeft gegeven, is idverde Bomendienst gestart met de voorbereidingen om de boom op termijn te kunnen verplanten.

DEF_projectbord_Raalte

Inzicht in beheerkeuzes

Binnen de gemeente Raalte maakt het cluster beheer & onderhoud, op basis van i-Tree, inzichtelijk welke waarde iedere boom binnen de gemeente vertegenwoordigt. Naast de hoeveelheid water die iedere boom opvangt, kan zo ook worden gemeten hoeveel lucht de boom zuivert en wat het percentage kroonoppervlak is. De beheerkeuzes worden hierop afgestemd. Bij een cijfermatige onderbouwing van het groenbeleid kunnen betere en logischere keuzes gemaakt worden. En in het geval dat er een boom gekapt moet worden, weet je ook wat er gecompenseerd moet worden.

Verplanting zomereik

Dankzij inzicht in kosten en baten met i-Tree is ervoor gekozen om de boom in december 2023 te verplanten. Cijfermatig groenbeleid leidt tot weloverwogen keuzes voor een duurzame leefomgeving! Dit bijzondere moment hebben we vastgelegd in een video:

De verplanting in beeld:

Arnold Meulenbelt (180619BTL-3168A)
Arnold Meulenbelt

Hoofd Boomtechnisch Advies, idverde Bomendienst

Stel mij een vraag