Bos der onverzettelijken

Gemeente Almere
Onze expertises
Gemeente Almere | 2019 | Almere

Een beheerplan met status

Het Bos der Onverzettelijken in Almere is een nationaal, levend monument, opgericht in 1992-1993. Destijds zijn circa 2.000 bomen aangeplant ter nagedachtenis aan de omgekomen Nederlandse Verzetsstrijders ten tijde van de WOII. Door groei, ouderdom en (storm)schade van de beplanting was er een onduidelijke structuur en identiteit ontstaan. Na herinrichting heeft de gemeente Almere onze hulp ingeroepen, om de wenselijke ontwikkeling van het Bos in het beheerplan te borgen.

Meer projecten voor Gemeente Almere

Het proces

In samenspraak met de Stichting Bos der Onverzettelijken, hebben we een aansprekend beheerplan opgesteld. Dit beheerplan biedt handvatten voor de ontwikkeling naar eindbeelden en de instandhouding van het Bos. Het attractieve rapport past op zichzelf bij de hoge status van dit nationale herdenkpark en geeft uiting aan de betekenis ervan.

Gedurende het proces hebben wij allereerst het Bos bezocht, om de sfeer te proeven, fotomateriaal te verzamelen en inventarisatiegegevens op te nemen voor op de beheergroepenkaart. Hierna zijn er verschillende analyses gemaakt, om beter grip te krijgen op het plangebied en om kansen en knelpunten te ontdekken. Er is onder andere gekeken naar de uitwerking van ontwerpdoelstellingen, gebruiksfuncties per deelgebied, ecologische kansen, specifiek boombeheer, typen gebruikers- en belanghebbenden. Ook zijn we het gemeentelijk beleid ingedoken, om het plan goed aan te laten sluiten op o.a. de Nota Kleur aan Groen (2013) en het Bomenkader (2017).

Goed leesbaar voor iedereen

Het plan is zo geschreven en opgebouwd, dat het voor iedereen goed leesbaar is. De verschillende beheergroepen zijn kort toegelicht en worden met fotomateriaal ondersteunt. Lezers worden via logische processtappen meegenomen in het plan. Zo wordt er allereerst geadviseerd over aandachtspunten en kansen, met bijbehorende eenmalige maatregelen. Hierna worden de reguliere maatregelen per beheergroep gegeven, ondersteunt met tekeningen van na te streven eindbeelden. Gevolgd door de tienjaren planning en aansluitend de beheerkosten.

De balans tussen een aansprekende en een overzichtelijke lay-out is gevonden door de maatregelen, planning en kosten weer te geven in tabelvorm. Dit wordt nog eens ondersteund met aansprekende afbeeldingen. Hierdoor kan ook de beheerder makkelijk en snel de informatie vinden die hij zoekt.

Samen herdenken

(Landelijke) herdenkingen worden in het Bos georganiseerd. Het park is een plek voor rust en bezinning. Dit komt in de visie dan ook duidelijk naar voren en binnen de uitwerking van het beheer is er dan ook voor gezorgd dat het herdenkingsthema centraal staat. Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met een extra onderhoudsbeurt, voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei.

Het beheerplan is een leidraad voor de stichting, vrijwilligers, bezoekers, uitvoerende partij en de gemeente. Samen houden we het landschappelijk ontwerp van Kees Hund in ere, samen bereiken en bewaken we een duurzaam herdenkingspark met nationaal aanzien.

Impressie van het park
Het herdekkingsmonument

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x