BrinQ, visie openbare ruimte

Gemeente Westerveld
Gemeente Westerveld | 2017 - 2019 | Westerveld

Gebruikers centraal

In opdracht van de gemeente hebben wij, samen met Tiramisu Advies, het participatieproces vormgegeven en begeleid waardoor inwoners als ervaringsdeskundigen konden meedenken en meedoen om samen tot een nieuwe visie van de openbare ruimte te komen.

Enquêtes en expedities

De gemeente Westerveld had beleidsplannen voor veel verschillende onderdelen van de openbare ruimte, maar bewoners zien en ervaren de openbare ruimte als één geheel; de omgeving waarin zij wonen. Door de meningen van zoveel mogelijk inwoners te verwerken in één breed gedragen plan, is het een plan van en voor iedereen geworden.

Wij zijn naar de mensen in de dorpen gegaan en hebben met ruim 50 vertegenwoordigers van o.a. dorpsverenigingen, scholen, zorginstellingen en ondernemersverenigingen, binnen én buiten (expedities) gediscussieerd over de kwaliteit in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we ook een breder publiek op een laagdrempelige manier bij het project betrokken (enquête).

Representatief beeld

De combinatie van beide methodes geeft een goed en representatief beeld van de meningen van inwoners ten aanzien van de openbare ruimte. Van de uitkomsten is een kort filmpje gemaakt dat op een toegankelijke en beeldende manier de belangrijkste uitkomsten weergeeft. Met behulp van de uitkomsten heeft BTL Advies een visie opgesteld. Begin 2018 is de visie bestuurlijk vastgesteld en op dit moment wordt gewerkt aan de concrete uitwerking hiervan. Dit krijgt vorm in verschillende plannen voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Resultaat onderzoek naar inrichting openbare ruimte

gemeente westerveld, brinq, visie openbare ruimte, beleidsplan
Beleidsdocument - Visie op de openbare ruimte
Lars Tamboer
Lars Tamboer

Vestigingsmanager, idverde Advies

Stel mij een vraag