• Home
  • Projecten
  • CirQleaves onderdeel van de gebiedsimpuls van de N69

CirQleaves onderdeel van de gebiedsimpuls van de N69

Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel | 2022 - 2022 | Veldhoven-Valkenswaard

Meest groene en duurzame weg van Brabant

Bij de aanleg van de nieuwe N69 ten zuiden van Veldhoven richting Valkenswaard is het beekdal van de Run opnieuw ingericht. De Run meandert weer door het landschap en er is ruimte gemaakt voor water tijdens extreem hoogwater. Waterschap De Dommel heeft hierbij gekozen voor het plan van Den Ouden, met de aanleg van een CirQleaves. Dit past in de ambitie om de nieuwe N69 te ontwikkelen als meest groene en duurzame weg van Brabant.

Meer projecten voor Waterschap De Dommel

Behouden en versterken van natuurwaarden

De nieuwe N69 loopt in een gebied met landbouwgrond en deels in een natuurrijk gebied met beekdalen. Deze maken deel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Reden voor de provincie om extra te investeren in het behouden en versterken van natuurwaarden. Over een lengte van 250 meter is de weg verhoogd en op palen gezet. Zo hebben dieren een onderdoorgang en blijft de natuur aaneengesloten. Onder het fietspad ligt een sluis die verdroging van het gebied voorkomt.

CirQleaves langs de Run

De CirQleaves, een circulaire beplantingsmethode, is langs de beek De Run aangeplant. Den Ouden heeft de grond hiervoor voorbereid en bodemverbeteraars (biochar, natuurcompost, terrapulse en mycordip) aangebracht. Hierdoor is er een optimale groeikans voor de beplanting. Beplantingsdeskundigen van idverde NL hebben vervolgens een coulisse van afwisselend bomen en struiken geselecteerd die fijnstof afvangen, en stikstof en C02 opnemen. Hierdoor verbetert de biodiversiteit, het watervasthoudend vermogen en de luchtkwaliteit van het gebied.

Beplantingskeuze

Deze CirQleaves telt in totaal 1.200 bomen en struiken, van zo’n 27  verschillende soorten, waaronder wilgen, zoete kers, berken, gewone els, hazelaar, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts. Het totale plantvak telt 16 are en is op de bodem ingezaaid met klaver om de groei van onkruid te dempen en meer stikstof vast te leggen in de bodem.

Grootst mogelijke impact

Tijdens het meerjarenonderhoud brengen groenbeheerders in de plantvakken windcorridors aan. Dit doen ze door bomen terug te zetten. Deze snoeimethode zorgt ervoor dat de CirQleaves optimale beluchting krijgt en jong groen tijdens de groei extra C02 kan afvangen. Het groenafval dat bij het onderhoud vrijkomt, wordt verwerkt tot natuurcompost en biochar die rechtstreeks worden toegepast als bodemverbetering bij nieuwe CirQleaves. Daarmee heeft dit kleinschalige groene gebied met de grootst mogelijke, positieve impact voor de hele omgeving.